Có đủ đơn hàng đến hết năm 2021 Gỗ Trường Thành có 'thoát' được nguy cơ bị huỷ niêm yết trên HoSE?

15/09/2021 17:34 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tiếp tục cảnh báo Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc nếu TTF vẫn tiếp tục bị âm vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSe) đưa ra cảnh báo dựa trên cơ sở CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 có lãi nhưng vẫn đang lỗ lũy kế lớn, tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm.

HOSE sẽ tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF. Nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn Trường Thành có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Ngày 31/8/2021, HOSE nhận được báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của Tập đoàn Trường Thành.

Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) có nguy cơ bị huỷ niêm yết - Ảnh 1.

Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) có nguy cơ bị huỷ niêm yết. Ảnh: TNCK

Báo cáo này cho thấy, lợi nhuận ròng trên báo cáo tài chính hợp nhất là 901 triệu đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/06/2021 là 3.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2021 âm 553 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm Công ty.

Theo đó, kiểm toán nhấn mạnh tổng nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn so với tài sản ngắn hạn là hơn 1.316 tỷ đồng, cùng với khoản vay ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn thanh toán là hơn 124 tỷ đồng.

Vì vậy, đơn vị kiểm toán cho rằng có lý do trọng yếu để nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của TTF.

Năm 2021, Tập đoàn Trường Thành đặt mục tiêu đạt 2.025 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 59 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư... và bước đầu có chuyển biến tích cực.

Hiện tại, Tập đoàn Trường Thành có đủ đơn từ các chủ đầu tư cho đến hết năm 2021 và hai nhà máy của TTF là nhà máy SOFA 1 và Nhà máy SOFA 2 đã đi vào hoạt động với công suất ổn định là 150 container/tháng với doanh số bình quân là 40 tỷ đồng/tháng và hai nhà máy này đã đủ đơn hàng từ khách để thực hiện đến cuối năm 2021.

Ngoài ra, công ty cũng đang đầu tư xây dựng Nhà máy Ván ép với công suất 9,000m3/tháng tại tỉnh Bình Định, một lợi thế của công ty là công ty có nguồn ván ép tự sản xuất để cung cấp cho Nhà máy tủ bếp.

Thế Anh