Công ty con của Coteccons mua hơn 8% vốn điều lệ tại IDICO

24/12/2020 06:42 GMT+7
Công ty TNHH Covestcons vừa mua vào 24,4 triệu cổ phiếu IDC để nâng sở hữu từ 0% lên 8,13% vốn điều lệ IDICO, giao dịch được thực hiện trong ngày 15/12/2020.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Covestcons, công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD), đã hoàn tất giao dịch mua vào số lượng lớn cổ phiếu của Tổng công ty IDICO (HNX: IDC).

Cụ thể, Công ty TNHH Covestcons vừa mua vào 24,4 triệu cổ phiếu IDC để nâng sở hữu từ 0% lên 8,13% vốn điều lệ IDICO, giao dịch được thực hiện trong ngày 15/12/2020.

Được biết, Covestcons thành lập vào năm 2017 với vốn điều lệ 1.872 tỷ đồng, hoạt động chính là thực hiện dịch vụ môi giới và kinh doanh bất động sản, hiện CTD sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngoài Covestcons, CTD còn có 2 công ty con khác là Công ty TNHH Đầu ty Xây dựng Unicons (công ty con trực tiếp, nắm giữ 100% vốn) và Công ty Cổ phần Phú Nhuận 168 (công ty con gián tiếp, nắm giữ 69,98% vốn).

Việc sở hữu quỹ tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 3.557,4 tỷ đồng, CTD gần đây đã liên tục sử dụng quỹ tiền mặt khi đăng ký mua vào 4,9 triệu cổ phiếu quỹ, cũng như thực hiện mua vào 24,4 triệu cổ phiếu IDC.

Công ty con của Coteccons mua hơn 8% vốn điều lệ tại IDICO  - Ảnh 1.

Coteccons mua hơn 8% vốn điều lệ tại IDICO

Trước đó, Bộ Xây dựng đã thoái thành công 36% vốn IDICO, tương đương 108 triệu cổ phiếu IDC thông qua đấu giá công khai. Kết quả, 9 nhà đầu tư trong nước bao gồm 1 tổ chức và 8 cá nhân đã đấu giá thành công cổ phần của IDICO do Bộ Xây dựng sở hữu với mức giá thành công bình quân là 26.936 đồng/cổ phần. Bộ Xây dựng thu về hơn 2.900 tỷ đồng từ phiên đấu giá.

Ngoài các nhà đầu tư trúng giá cổ phần IDICO do Bộ Xây dựng chào bán, 2 cổ đông lớn của IDICO được biết đến là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020, cả 2 cổ đông lớn này đều sở hữu 67,5 triệu cổ phiếu IDC, tương đương 22,5% vốn.

Trở lại với IDICO, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 3.356,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 307,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,5% và 27,5% so với 9 tháng đầu năm 2019. Năm 2020, IDICO đặt kế hoạch doanh thu đạt 852,08 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 323,82 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 118,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 0,2% về 14.283 tỷ đồng. Trong đó, tài sản doanh nghiệp chủ yếu là tài sản cố định đạt 6.195,4 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.257,5 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.614,7 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 940,3 tỷ đồng, chiếm 6,6% tổng tài sản.

Cổ phiếu IDC của IDICO hiện đang giao dịch ở mức giá 38.500 đồng/cổ phiếu (giá mở cửa phiên 23/12/2020). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính 11.000 tỷ đồng.


Quang Liệu