Đạm Cà Mau (DCM) chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

16/06/2022 15:12 GMT+7
Ngày 6/7 là ngày đăng ký cuối cùng Đạm Cà Mau (DCM) lập danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 18% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) dự chi 953 tỷ đồng để thanh toán cổ tức, ngày chi trả 26/7.

Kết quả, trong năm 2021, Nhà máy Đạm Cà Mau vận hành với công suất đạt 110%; lần đầu tiên PVCFC đảm bảo hoàn thành kỳ bảo dưỡng tổng thể đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ mà không cần huy động bất kỳ một chuyên gia nước ngoài nào; sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, tổng doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của DCM đều đạt kết quả cao, vượt xa kế hoạch năm, và đạt cao nhất trong 10 năm hoạt động vừa qua của PVCFC.

Ngoài ra, năm 2021 cũng là năm đầu tiên Phân bón Cà Mau được Forbes xếp vào danh sách 50 công ty đứng đầu, có tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Năm 2021, doanh thu DCM ghi nhận đạt 10.088 tỷ đồng, tăng 31%; lãi sau thuế 1.826 tỷ đồng, gấp 2,8 lần năm 2020 và ghi nhận kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Theo đó, HĐQT trình và được cổ đông thông qua mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%, mức cao đột biến (các năm trước doanh nghiệp trả dưới 10%).

Quý I năm nay, doanh nghiệp phân bón tiếp tục đạt kết quả kinh doanh vượt trội với doanh thu gấp đôi lên 4.085 tỷ đồng, lãi sau thuế gấp 10 lần đạt 1.517 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh năm nay của Đạm Cà Mau gồm doanh thu hợp nhất 9.060 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 513 tỷ đồng, giảm sâu về mặt lợi nhuận so với năm trước. Vì vậy, riêng quý đầu năm, đơn vị đã vượt gần 200% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2022, DCM đặt mục tiêu doanh thu đạt 9.060 tỷ đồng, vượt 542,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch đầu năm.

Trong đó, PVCFC đặt mục tiêu thực hiện sản xuất 860.100 tấn Urê quy đổi và 80.000 tấn NPK. Về sản lượng kinh doanh, Urê quy đổi dự kiến đạt 770.200 tấn, các sản phẩm phân bón từ gốc Urê đạt 80.000 tấn và NPK đạt 80.000 tấn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DCM tăng 1.250 đồng lên 41.950 đồng/cổ phiếu.


O.L