Đạm Phú Mỹ (DPM) dự chi hơn 1.500 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2022

06/02/2023 06:57 GMT+7
Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (HoSE: DPM) vừa công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Trong năm 2022, Đạm Phú Mỹ lãi kỷ lục 5.600 tỷ đồng và có hơn 7.000 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (HoSE: DPM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền.

Tỷ lệ thanh toán là 40% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận về 4.000 đồng). Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 1.560 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Nguồn chi được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 của Tổng Công ty. 

Thời gian thanh toán dự kiến trong quý /2023 theo đúng các quy định hiện hành.

Sụt giảm trong quý IV, Đạm Phú Mỹ vẫn báo lãi kỷ lục gần 5.600 tỷ đồng trong năm 2022 

Đạm Phú Mỹ (DPM) dự chi hơn 1.500 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV của Đạm Phú Mỹ

Trong quý IV, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn mức giảm của doanh thu nên lãi gộp đạt 1.639 tỷ đồng – giảm 31% so với quý IV/2021.

Trong kỳ, Đạm Phú Mỹ thu về 157 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động mạnh so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, Đạm Phú Mỹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.140 tỷ đồng, giảm 32%.

Luỹ kế cả năm 2022, Đạm Phú Mỹ đạt 18.627 tỷ đồng doanh thu thuần và 5.606 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 46% và 77% so với năm 2021. Đây cũng là những kết quả kinh doanh cao kỷ lục của Đạm Phú Mỹ từ trước đến nay.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DPM đạt 17.747 tỷ đồng, tăng 27% so với mức 13.917 tỷ đồng ngày đầu năm (tương ứng tăng 3.830 tỷ đồng). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 25%, đạt 1.883 tỷ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn thuộc mục đầu tư tài chính ngắn hạn của DPM lại tăng 104%, đạt 7.080 tỷ đồng (tương ứng tăng 3.625 tỷ đồng).

Nợ của DPM tăng 15% so với mức 3.204 tỷ đồng ngày đầu năm, đạt 3.708 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ tài chính ngắn hạn tăng 1%, đạt 202 tỷ đồng; vay và nợ tài chính dài hạn giảm 27%, đạt 505 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của Đạm Phú Mỹ

Đạm Phú Mỹ đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất 17.372 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.670 tỷ đồng. Như vậy so với kết quả đột biến năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Đạm Phú Mỹ giảm 13% về doanh thu và giảm 58% về lợi nhuận trước thuế.

Kế hoạch này được đặt trong bối cảnh các điều kiện kinh doanh của ngành phân bón không còn duy trì được sự thuận lợi như năm trước. Tuy vậy, mức lợi nhuận trước thuế gần 2.7 ngàn tỷ đồng vẫn rất cao so với các năm hoạt động bình thường của Đạm Phú Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 03/02, giá cổ phiếu DPM tăng 0,47% hiện đang ở mức 42.800 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo