Đạm Phú Mỹ (PVFCCo) đặt kế hoạch lãi trước thuế giảm nhẹ, chia cổ tức năm 2023 chỉ còn 20%

30/03/2024 11:51 GMT+7
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo; HoSE: DPM) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội PVFCCo thông qua kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 12.755 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 660 tỷ dồng và lãi sau thuế 542 tỷ đồng, lần lượt giảm 9%, 4% và tăng 2% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Đạm Phú Mỹ (PVFCCo) đặt kế hoạch lãi trước thuế giảm nhẹ, chia cổ tức năm 2023 chỉ còn 20%- Ảnh 1.

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo; HoSE: DPM).

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cổ đông PVFCCo thông qua chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/mệnh giá (giảm 20% so với kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40% được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023), tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ước tính, PVFCCo cần chi hơn 782 tỷ đồng để hoàn tất chi trả cho cổ đông.

Đại hội cũng thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Trọng Dũng và ông Dương Trí Hội. Ông Hoàng Trọng Dũng được bầu vài HĐQT từ tháng 4/2021 với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Dương Trí Hội được bầu vào HĐQT tại phiên hợp tháng 4/2019 với nhiệm kỳ 5 năm. Cả 2 thành viên HĐQT này đều là người đại diện phần vốn được cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đề cử vào HĐQT.

Đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Phan Công Thành giữ chức thành viên hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm.

Trả lời ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch cho biết, trong quý I/2024, tổng thể sản lượng kinh doanh phân bón hoàn thành vượt 9% kế hoạch quý và sản lượng kinh doanh hóa chất vượt 117% kế hoạch quý. Ước tính, tổng doanh thu quý I/2024 đạt hơn 3.200 tỷ đồng và kết quả, lợi nhuận đạt 300 tỷ đồng.

 Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/3, cổ phiếu DPM giảm 1,24% xuống còn 35.800 đồng/cp.

Năm 2023, PVFCCo ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.037 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 691 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 13% so với kế hoạch năm đề ra.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục