Đất Xanh (DXG) báo lỗ kỷ lục trong quý vì hụt thu mảng kinh doanh cốt lõi

29/01/2023 09:07 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) mới công bố báo cáo tài chính quý IV với mức lỗ "kỷ lục", DXG lỗ đậm là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ sụt giảm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần 984 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận gộp giảm 61% xuống còn 434 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 49% xuống 44%.

Đất Xanh (DXG) báo lỗ kỷ lục trong quý vì hụt thu mảng kinh doanh cốt lõi - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV 2022 của Đất Xanh

Đất Xanh (DXG) báo lỗ kỷ lục trong quý vì hụt thu mảng kinh doanh cốt lõi - Ảnh 2.

Cơ cấu doanh thu quý IV của Tập đoàn Đất Xanh

 Xét về cơ cấu doanh thu, 2 mảng có đóng góp lớn nhất là bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản đều ghi nhận mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ. Cụ thể, mảng bán căn hộ và đất nền giảm 69% (còn hơn 400 tỷ đồng) và mảng dịch vụ môi giới bất động sản giảm 56% (còn 394,8 tỷ).

Trong kỳ, doanh thu tài chính của DXG giảm 87% xuống còn vỏn vẹn hơn 34 tỷ đồng,, trong khi đó chi phí tài chính lại tăng 25% lên 168 tỷ đồng. Kết quả, DXG báo lỗ trước thuế hơn 424 tỷ đồng; lỗ sau thuế 460 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 245 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân DXG lỗ đậm trong quý IV là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ sụt giảm trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Lũy kế cả năm 2022, DXG mang về 5.581 tỷ đồng doanh thu thuần và 469 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 45% và 71% so với kết quả năm 2021.

Tại 31/12/2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 8,9% so với đầu năm lên 30.771,4 tỷ đồng. Trong đó, 27.800,2 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, bao gồm 919 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 66,4%, các khoản phải thu tăng 12,7% lên 12.169,3 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 26,7% lên 14.238 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng 12,6% so với đầu kỳ lên 16.751 tỷ đồng, trong đó 12.777 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, song, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã giảm 32% về còn gần 2.023 tỷ đồng.Phương Thảo