Đất Xanh (DXG) bất ngờ hủy ĐHĐCĐ bất thường, phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

26/11/2022 07:45 GMT+7
Lãnh đạo Đất Xanh (DXG) cho biết sẽ phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 6.092 tỷ đồng lên gần 6.118 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc ngừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, đồng thời sẽ thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu.

Do ban lãnh đạo cần thêm thời gian để hoàn thiện phương án. Các nội dung cần xin ý kiến cổ đông sẽ được HĐQT bổ sung vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. 

Đất Xanh khẳng định việc ngừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường không làm gián đoạn cũng như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Về phương án tăng vốn điều lệ, ban lãnh đạo Đất Xanh cho biết công ty sẽ phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 6.092 tỷ đồng lên gần 6.118 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay tài chính của Đất Xanh tại ngày 30/9/2022 ở mức 5.982 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, nợ trái phiếu ngắn hạn, dài hạn đến hạn phải trả ở mức 1.478 tỷ đồng và khoản nợ phát hành trái phiếu dài hạn ở mức 1.932 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Đất Xanh ở mức 16.725 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm trong khi vốn chủ sở hữu tăng 9%, ở mức 14.577 tỷ đồng. 

Trong quý 3/2022, DXG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.256 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,56% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 258,6 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của DXG đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ;  lợi nhuận sau thuế 929 tỷ đồng, lãi ròng ở mức 556,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 31% và 37% so với cùng kỳ.

Trong 2022, Đất Xanh đề ra mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 1.400 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, DXG lần lượt thực hiện được 41,8% mục tiêu doanh thu và 39,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, cổ phiếu DXG tăng trần lên 10.550 đồng/cp.


An Vũ