Dầu khí An Pha (ASP): Chốt ngày trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%

09/11/2022 07:42 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (HoSE: ASP) thông báo sẽ bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%, thời gian thanh toán là ngày 23/12/2022.

Ngày 07/11/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (HoSE: ASP) thông báo sẽ bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương đương nhận 500 đồng/ cổ phiếu. 

Này đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 25/11, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11. Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cổ tức vào ngày 23/12/2022. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tới 31/12/2021 của Công ty.

Dầu khí An Pha "bất ngờ" báo lỗ hơn 18 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng lỗ hơn 41 tỷ

Về kết quả kinh doanh quý III, Dầu khí An Pha ghi nhận doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 905 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 19%, còn hơn 86 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lỗ gần 18,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi gần 4 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận lỗ tới hơn 18 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 13% xuống còn 10%.

Dầu khí An Pha (ASP): Chốt ngày trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý III 2022 của Dầu khí An Pha

Doanh thu tài chính giảm 35,5% còn 3,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng vọt 173% lên 13 tỷ đồng, trong đó hơn 9 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Công ty cho biết, chi phí lãi vay tăng mạnh và lỗ chênh lệch tỷ giá từ khoản vay gốc ngoại tệ tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm ASP ghi nhận doanh thu 3.127 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lỗ sau thuế 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 19 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty tính đến cuối tháng 9/2022 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 29% xuống 154 tỷ đồng so với đầu năm; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 1 nửa xuống 50,5 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 54,5% lên 116,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng nhẹ lên 1.552 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 23,7% lên 643 tỷ đồng.Phương Thảo