Dầu khí Idico (ICN) sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022, tỷ lệ 45%

23/09/2022 08:00 GMT+7
Ngày 30/9 tới đây Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (UPCoM: ICN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 45% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng). Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/10/2022.

Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dầu khí Idico sẽ chi khoảng 54 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong đó, công ty mẹ - Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC – sàn HNX) đang nắm giữ 6,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51%, sẽ thu về 27,54 tỷ đồng từ việc ICN chia cổ tức.

Kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022 Dầu khí Idico đạt 4.981 tỷ đồng doanh thu, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế bất bất ngờ gấp hơn 5 làn cùng kỳ, lên 1.751 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.682 tỷ đồng.

Dầu khí idico cho biết doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm 2022 tăng vọt do hợp đồng tại các dự án Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng và Hựu Thạch đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần.

Cũng liên quan tới ICN, ngày 10/10 tới Công ty cũng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022 và thời gian họp dự kiến ngày 4/11/2022. Theo đó, Công ty họp để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico còn hơn 28 tỷ đồng. Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 137,84 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt tỷ đồng, tương ứng giảm 23,93% và 15,16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9, cổ phiếu ICN tăng 0,92% lên 110.000 đồng/cp.


A.Vũ