Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi, cổ tức 2022 dự kiến tăng lên 25%

05/04/2023 09:27 GMT+7
Cổ tức năm 2022, HĐQT Nhơn Trạch 2 (NT2) trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng) vượt kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thông qua (tỷ lệ 15%).

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại TP.HCM ngày 19/04.

Theo tài liệu dự trình, Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhận định tình hình kinh tế năm 2023 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình sản xuất chưa hồi phục hoàn toàn bởi các bất ổn kinh tế chính trị thế giới nên nhu cầu phụ tải và sản xuất điện sẽ giảm. Bên cạnh đó giá khí đầu vào tăng cao. Ngoài ra, cơ cấu nguồn điện năng lượng tái tạo liwns dẫn đến phương thức huy động của A0 bất lợi cho các nhà máy điện truyền thống.

Theo đó, NT2 đặt mục tiêu tổng doanh thu 8.299 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 473,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 5,83% và giảm 46,4% so với thực hiện năm 2022. Về kế hoạch sản lượng điện kỳ vọng đạt 4.100 triệu kWh; khối lượng khí đạt 779,54 triệu Sm3.

Về phương án trả cổ tức, NT2 dự kiến mức cổ tức năm 2023 đạt tỷ lệ 15%. Cổ tức năm 2022, HĐQT trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng) vượt kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (tỷ lệ 15%).

Năm nay, công ty sẽ tiết giảm các chi phí sản xuất bằng việc vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, vận hành ở chế độ tối ưu để giảm suất hao nhiệt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch đầu tư phát triển, NT2 xây dựng kế hoạch phát triển công ty theo từng thời kỳ để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể, NT2 sẽ tham gia thị trường điện bán buôn và bán lẻ cạnh tranh theo lộ trình của Chính phủ; nghiên cứu, triển khai tìm kiếm nguồn nhiên liệu phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty.

Đặc biệt, công ty đang nghiên cứu, đề xuất thực hiện công tác đầu tư điện mặt trời tại nhà máy; đồng thời nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ gia tăng hiệu quả sản xuất điện.


An Vũ