Đầu tư có trọng điểm khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

25/12/2020 12:25 GMT+7
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được lựa chọn là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025.

Tại Công văn số 1804/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, trong đó có khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xây dựng, chuẩn bị và thẩm định hồ sơ dự án, công trình đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Đầu tư có trọng điểm KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn - Ảnh 1.

Thông quan hàng hóa tại cửa khâu quốc tế Hữu Nghị.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của các địa phương trong bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu; nâng cao năng lực quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các cơ quan liên quan đến khu kinh tế cửa khẩu để nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và bảo đảm tiến độ giải ngân, xây dựng dự án, công trình. 

8 khu kinh tế cửa khẩu gồm: khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai (tỉnh Lào Cai), khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh); khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

PV