Đầu tư Thương mại SMC (SMC) chốt ngày chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu

15/06/2022 17:28 GMT+7
Đầu tư Thương mại SMC (SMC) vừa thông báo chốt ngày chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%, tương đương 100 cổ phiếu sẽ nhận về 20 cổ phiếu mới.

Ngày 29/6, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành hơn 12,18 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền sẽ được thêm 20 cổ phiếu mới phát hành.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty, là hơn 1.081 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 3/6, Đầu tư Thương mại SMC đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền chi trả là 30,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý I/2022, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.630 tỷ đồng, tăng 31%. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn với mức 39% nên lợi nhuận gộp giảm 55%, còn 194 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh 40% đồng do không có khoản lãi từ bán chứng khoán, cổ tức được chia gần 18 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 53,7% và 74% so với quý 1 năm ngoái, lợi nhuận ròng của SMC giảm 62% so cùng kỳ, còn gần 80 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2022, SMC báo lãi 80,54 tỷ đồng, giảm tới 63%.

Năm 2022, SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 7% và 67% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, so với kế hoạch năm, 3 tháng đầu năm, SMC đã hoàn thành lần lượt 33% và 27% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý I năm nay, SMC có hơn 9.928 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 20%, đạt mức 3.047 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn giảm 17% còn 2.368 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,3 lần lên hơn 1.431 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, SMC giảm vay ngắn hạn từ 3.143 tỷ đồng xuống 2.876 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán tăng 63% lên mức 3.452 tỷ đồng.

Đóng phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu SMC giảm 4,17% về mức 23.000 đồng/cổ phiếu.An Vũ