DIC Corp lùi thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu khi giá DIG đang giảm sâu

24/02/2023 13:39 GMT+7
Đóng cửa phiên 23/2, giá cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG) giảm còn 14.250 đồng/ cổ phiếu, tương ứng đã “bốc hơi” hơn 80% thị giá so với vùng đỉnh hồi tháng 3/2022 (đạt mức 86.300 đồng/cổ phiếu).

HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 234/NQ-HĐQT ngày 6/12/2022.

Theo đó, thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu DIG cho cổ đông hiện hữu với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu sẽ được lùi từ quý I/2023 sang quý II đến quý III/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy cấp giấy chứng nhận chào bán.

Bên cạnh việc thay đổi thời điểm phát hành, phương án sử dụng vốn cũng được HĐQT DIG điều chỉnh. Cụ thể, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng từ 780 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng; tiền sử dụng đất giữ nguyên ở mức 200 tỷ đồng; chi phí tư vấn 50 tỷ đồng, chi phí xây lắp 250 tỷ đồng và lãi trái phiếu là 220 tỷ đồng được đổi lại thành 300 tỷ đồng dành cho thanh toán chi phí xây lắp.

DIC Corp (DIG) lùi thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang giảm sâu - Ảnh 2.

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn của DIC Corp

Trong trường hợp không chào bán hết cổ phiếu hoặc chỉ đạt tối thiểu 70%, HĐQT sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp bao gồm bổ sung vốn vay từ các tổ chức tín dụng, sử dụng vốn tự có từ nguồn thu các dự án và các giải pháp khác theo quy định của pháp luật.

Phương án phát hành này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 hồi tháng 10/2022 sau khi huỷ bỏ 2 phương án hồi tháng 4 và 9/2022 

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức hồi tháng 4/2022, cổ đông DIC Corp thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, Hội đồng quản trị thay đổi kế hoạch, dự kiến trình cổ đông tại tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 ngày 14/9 phương án phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Song, kế hoạch không thể thực hiện do hội nghị tổ chức bất thành.

Kết thúc năm 2022, DIC Corp mới chỉ hoàn thành 1/10 mục tiêu lợi nhuận

DIC Corp (DIG) lùi thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang giảm sâu - Ảnh 3.

Kết quả kinh doanh các quý trong năm 2022 của DIC Corp

Trong quý IV/2022, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu 391 tỷ đồng, giảm 57,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm đến 72% so với cùng kỳ xuống 110 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp bị thu hẹp còn 28,1% từ mức 43,3% cùng kỳ năm ngoái. 

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ về còn 22 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 12% lên gần 56 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm tuy nhiên DIC Corp lại không còn khoản lợi nhuận khác đột biến đến 786 tỷ đồng như cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp lãi ròng vỏn vẹn gần 3 tỷ đồng, “bốc hơi” 99,7% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt mức 1.909 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng, lần lượt 26% và 84% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty mới chỉ thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu và 1/10 mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Đóng cửa phiên 23/2, giá cổ phiếu DIG giảm còn 14.250 đồng/ cổ phiếu, tương ứng đã "bốc hơi" hơn 80% thị giá so với vùng đỉnh hồi tháng 3/2022 (đạt mức 86.300 đồng/ cổ phiếu). Hiện thị giá này thấp hơn giá chào bán dự kiến cho cổ đông là 15.000 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo