Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được đề xuất giảm thuế

17/10/2020 07:53 GMT+7
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ dự kiến được áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020.
Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được đề xuất giảm thuế - Ảnh 1.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được đề xuất giảm thuế

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Dự thảo đề xuất bổ sung điểm g khoản 2, Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP).

Cụ thể, doanh nghiệp có dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước ngày 1/1/2015, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 (gọi chung là dự án) và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đối với dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng dự án chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi số năm tính từ năm được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đến trước năm Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đối với dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng dự án chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi số năm tính từ năm Nghị định này có hiệu lực thi hành đến trước năm được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Đối với dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành. Thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi thời gian ưu đãi thuế TNDN của dự án này đã được hưởng theo điều kiện khác (cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có).

Dự thảo cho biết, đến nay Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo của 54 cục thuế các tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của 54 cục thuế thì có 15 cục thuế có doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có dự án đầu tư trước năm 2015 và được cấp Giấy xác nhận ưu đãi công nghiệp hỗ trợ, trong đó có 9 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có dự án đầu tư trước năm 2015 và có Giấy xác nhận nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo điều kiện công nghiệp hỗ trợ, tổng số thuế đã nộp hơn 50 tỷ đồng; 18 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có dự án đầu tư trước năm 2015 và được cấp Giấy xác nhận ưu đãi công nghiệp hỗ trợ chưa được hưởng ưu đãi theo điều kiện công nghiệp hỗ trợ nhưng được hưởng theo điều kiện khác. 

Trước đó lại công văn số 7773/BTC -TCT ngày 25/7/2020 của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, Bộ Tài chính có nêu kiến nghị của Công ty TNHH Denso Việt Nam về vấn đề liên quan.

Cụ thể, công ty Denso có ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là thiết kế, sản xuất, gia công, lắp ráp và đóng gói các loại linh kiện, phụ tùng ô tô, địa chỉ tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

Năm 2013 Công ty thực hiện dự án đầu tư mở rộng tại địa bàn đang hoạt động, dự án đầu tư mở rộng phát sinh thu nhập từ 2014. Ngày 8/2/2017, Công ty được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận ưu đãi số 883/GXN_BCT cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với 6 sản phẩm của dự án đầu tư mở rộng năm 2013 của Công ty, thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Công ty kiến nghị dự án đầu tư mở rộng năm 2013 của công ty tại Khu công nghiệp Thăng Long được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thời điểm sản xuất công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển kể từ khi Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận ưu đãi.

  Xuất khẩu thủy sản sang EU năm 2020 dự báo đạt hơn 1 tỷ USD 

Đức Minh