Doanh số tiêu thụ Thực phẩm Sao Ta (FMC) tăng 90% trong tháng 1/2022

26/02/2022 15:23 GMT+7
Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN; HoSE: FMC) mới đây đã thông báo kết quả kinh doanh tháng 1/2022.

Cụ thể, sản xuất tôm thành phẩm của Thực phẩm Sao Ta (FMC) đạt 1.820 tấn, tăng 40% so cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông sản đạt 164 tấn, tăng trưởng 15%. 

Doanh số tiêu thụ trong tháng đầu năm đạt 28,9 triệu USD, tăng 90% so cùng kỳ năm ngoái.

Fimex VN cho biết, doanh số tháng 1 tăng mạnh do có lô hàng xuất cận cuối năm 2021 chỉnh sang tiêu thụ năm 2022 (không có báo cáo ở tháng 12/2021). Bên cạnh đó, Khang An (đơn vị thành viên) có doanh số cao hơn hẳn do tháng 1/2021 là tháng đầu tiên hoạt động nên doanh số còn thấp. Đây được xem là cột mốc doanh số mới trong quá trình phát triển của Sao Ta.

Từ ngày 7/2, trại tôm Sao Ta tiến hành thả giống vụ chính năm 2022 và dự kiến hoàn tất trong 20 ngày.

Trong quý IV/2021, doanh thu của FMC đạt 1.444,4 tỷ đồng tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,9% lên 14%.

Lợi nhuận gộp tăng 29,8% đạt 201,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 82,5%, tương ứng tăng thêm 7,42 tỷ đồng lên 16,41 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,8%, tương ứng tăng thêm 12,63 tỷ đồng lên 104,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế đạt 110,4 tỷ đồng tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước,  EPS đạt 1.867 đồng.

Theo FMC, lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận từ thu hoạch tôm tự nuôi, làm giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận đáng kể cho hiệu quả hoạt động chung của công ty.

Lũy kế trong năm 2021, doanh thu FMC đạt 5.199,1 tỷ đồng tăng 17,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 286,93 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Thực phẩm Sao Ta cho biết năm 2021 là năm nuôi tôm thành công nhất trong lịch sử 10 năm theo đuổi nuôi tôm của Sao Ta, góp phần bù đắp cho mảng chế biến của công ty trong năm vừa qua.


A.Vũ