Nuôi tôm thành công nhất trong 10 năm, Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi quý IV đạt 110,4 tỷ, tăng 73,6%

26/01/2022 15:11 GMT+7
Lũy kế trong năm 2021, doanh thu Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) đạt 5.199,1 tỷ đồng tăng 17,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 286,93 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021. Trong kỳ, doanh thu đạt 1.444,4 tỷ đồng tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,9% lên 14%.

Lợi nhuận gộp tăng 29,8% đạt 201,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 82,5%, tương ứng tăng thêm 7,42 tỷ đồng lên 16,41 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,8%, tương ứng tăng thêm 12,63 tỷ đồng lên 104,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế đạt 110,4 tỷ đồng tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước,  EPS đạt 1.867 đồng.

Nuôi tôm thành công nhất trong 10 năm, Thực phẩm Sao Ta báo lãi quý IV đạt 110,4 tỷ, tăng 73,6% - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính của FMC

Theo FMC, lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận từ thu hoạch tôm tự nuôi, làm giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận đáng kể cho hiệu quả hoạt động chung của công ty.

Lũy kế trong năm 2021, doanh thu FMC đạt 5.199,1 tỷ đồng tăng 17,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 286,93 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

FMC cho biết năm 2021 là năm nuôi tôm thành công nhất trong lịch sử 10 năm theo đuổi nuôi tôm của Sao Ta, góp phần bù đắp cho mảng chế biến của công ty trong năm vừa qua.

Năm 2021, FMC đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2021 FMC đã hoàn thành vượt 12% mục tiêu về doanh thu và vượt 15,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của FMC tăng 57,2% so với đầu năm lên 2.690,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 940,77 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 794,4 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 368,1 tỷ đồng, chiếm 13,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 262,97 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, cổ phiếu FMC tăng 1.250 đồng lên 50.500 đồng/cổ phiếu.O.L