Doanh thu bán heo tăng 2,9 lần, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi hơn 300 tỷ đồng trong quý I/2023

30/04/2023 08:25 GMT+7
Trong quý I/2023, HAG báo lãi sau thuế đạt 303,4 tỷ đồng, tăng 18% svck, trong đó lãi sau thuế công ty mẹ đạt 291 tỷ đồng, tăng 16%.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần ghi nhận 1.697 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ (svck) năm 2022. Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ trái cây ghi nhận 710,3 tỷ đồng (tăng 81% svck), doanh thu từ bán heo đạt 563,3 tỷ đồng (tăng 2,9 lần svck), doanh thu bán sản phẩm hàng hóa ghi nhận 342 tỷ đồng, còn lại từ cung cấp dịch vụ.

Giá vốn bán hàng kỳ này tăng tới 150% lên gần 1.285 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng 42% đạt 412 tỷ đồng; Doanh thu tài chính giảm 27% còn 140,6 tỷ đồng. Theo HAG, Công ty giảm lãi thanh lý khoản đầu tư vào nhóm công ty HNG, khoản này không phát sinh trong quý I năm nay. Chi phí tài chính giảm 22% về còn 145,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 13% lên gần 59 tỷ đồng; Chi phí quản lý cũng tăng 7,4 lần lên 37 tỷ đồng. HAG cho biết, nguyên nhân chủ yếu do trong quý I/2022 Tập đoàn đã hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu, song khoản này không phát sinh trong cùng kỳ 2023.

Kết quả, HAG báo lãi sau thuế đạt 303,4 tỷ đồng, tăng 18% svck, trong đó lãi sau thuế công ty mẹ đạt 291 tỷ đồng, tăng 16%.

Doanh thu bán heo tăng 2,9 lần, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi hơn 100 tỷ đồng trong quý I/2023 - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất của HAG

Tổng tài sản của HAG tính tới 31/3/2023 ghi nhận 20.580 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 49% lên 1.351 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 14,5 % về còn 981 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng 4.5% lên 15.254 tỷ đồng, gấp 2,86 lần vốn chủ sở hữu; tổng nợ vay biến động không đáng kể so với đầu năm với 8.144 tỷ đồng, trong đó vay qua trái phiếu 5.542,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, HAG cho Công ty CP Lê Me vay 2.735 tỷ đồng; lãi cho cho vay tại Công ty Lê Me ghi nhận hơn 90 tỷ đồng; cho Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vay 501,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên 595 tỷ đồng...


O.L