Doanh thu xuất khẩu cá tăng vọt, Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi gấp 2,2 lần lên 324,1 tỷ đồng

04/05/2022 13:07 GMT+7
Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với lãi sau thuế đạt 324,1 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 3.209 tỷ đồng tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong cơ cấu, doanh thu từ xuất khẩu cá tăng 85,6% lên 886,5 tỷ đồng, doanh thu từ thức ăn cho cá cũng tăng 14,8% đạt 1.192 tỷ đồng. 

Doanh thu từ mảng bất động sản giảm tới 49,6% xuống còn 112,4 tỷ đồng. Doanh thu từ điện năng lượng mặt trời tăng 4% so với cùng kỳ, lên 153,6 tỷ đồng. Mảng doanh thu thương mại cũng tăng 6% lên 825,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn ở mức 9,8% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 518,4 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu xuất khẩu cá tăng vọt, Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi gấp 2,2 lần lên 324,1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2022 của ASM

Doanh thu tài chính tăng 43,6% lên 101,7 tỷ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng. Chi phí bán hàng gấp 2,3 lần lên 94,3 tỷ đồng, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,2% còn 59 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2022, Tập đoàn Sao Mai Group lãi hơn 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế tăng cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, lên 324 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 208,8 tỷ đồng, tăng 83,4%. EPS tăng từ 440 lên 759 đồng.

Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của công ty ở mức 8.254 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm trước, trong đó có 56,3% là nợ ngắn hạn. Tài sản dở dang dài hạn tăng 23% lên 1.089 tỷ đồng.

Năm 2022, ASM đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 1.630 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Tương ứng, tỷ lệ cổ tức vào mức 20-30%. Như vậy kết thúc quý đầu năm Tập đoàn Sao Mai đạt 22% mục tiêu về doanh thu và 20% mục tiêu về lợi nhuận.A.Vũ