Vĩnh Hoàn (VHC): Lợi nhuận "bốc hơi" 60%, tạm lỗ sâu vì đầu tư cổ phiếu DXS, NLG, KBC

21/04/2023 08:31 GMT+7
Trong danh mục đầu tư cổ phiếu, tại 31/3/2023, Vĩnh Hoàn (VHC) đang đầu tư 178,8 tỷ đồng vào cổ phiếu, trích lập dự phòng toàn bộ danh mục với giá trị 83,9 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 46,9% tổng danh mục.

Công ty CP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố BCTC quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 1.205 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. 

Giá vốn bán hàng giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 1.018 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 50,6% so với cùng kỳ về 384,46 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,8% về còn 17,3%.

Doanh thu tài chính tăng 17,1%, lên 83,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 113% lên 90,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 16,2%, tương ứng giảm 23,1 tỷ đồng, về 119,6 tỷ đồng.

Kết quả, VHC báo lãi sau thuế 219 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn ở mức 8.815 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 9%, đạt 6.098 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn giảm từ 1.661 tỷ đồng xuống còn 1.171 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn từ các công ty khác giảm từ 1.646 tỷ đồng xuống còn 1.253 tỷ đồng.

Trong danh mục đầu tư cổ phiếu, tại 31/3/2023, Công ty đang đầu tư 178,8 tỷ đồng vào cổ phiếu, trích lập dự phòng toàn bộ danh mục với giá trị 83,9 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 46,9% tổng danh mục. Về danh mục, VHC đã đầu 77,4 tỷ đồng cổ phiếu NLG, trích lập dự phòng 32,5 tỷ đồng; đầu tư 57,3 tỷ đồng cổ phiếu DXS, trích lập dự phòng 38,9 tỷ đồng; đầu tư 32,8 tỷ đồng cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 7,7 tỷ đồng; và đầu tư 11,3 tỷ đồng các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 4,7 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn (VHC) đang lỗ sâu vì đầu tư cổ phiếu DXS, NLG, KBC - Ảnh 1.

Danh mục đầu tư chứng khoán của VHC

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 1.852 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng 31%, đạt 1.117 tỷ đồng. Dự phòng hàng thành phẩm của Vĩnh Hoàn ở mức 163 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Vĩnh Hoàn đến ngày 31/3 ở mức 2.602 tỷ đồng, giảm 20% so với ngày cuối năm 2022. Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 2.591 tỷ đồng, giảm 20%. Trong đó, vay ngắn hạn từ các ngân hàng tăng từ 855 tỷ đồng ngày đầu năm lên mức 1.012 tỷ đồng tại ngày 31/3.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/4, cổ phiếu VHC tăng 1.900 đồng lên 61.900 đồng/cổ phiếu.

VHC lên kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng, giảm gần 50%

Vĩnh Hoàn cũng vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 12/5 tại Đồng Tháp.

Theo đó, Công ty lên kế hoạch thu về 11.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 49,4% so với thực hiện trong năm 2022.

Năm 2023, Công ty dự kiến đầu tư 1.000 tỷ đồng, bao gồm đầu tư thêm 1 line sản xuất Gelatin và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy thức ăn thủy sản Feedone; các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi và các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

Về nhân sự, Công ty dự kiến trình cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên HĐQT nhưng chưa công bố danh tính ứng viên.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2022, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức 40% (20% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu) và bước sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt.


O.L