DRH Holdings: Năm 2020 doanh thu giảm mạnh, vay nợ tăng 136,8%

24/01/2021 10:33 GMT+7
Theo giải trình của DRH Holdings, lãi quý IV giảm do doanh thu cung cấp dịch vụ và lợi nhuận từ công ty liên kết giảm. Tuy nhiên thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu dịch vụ và bất động sản trong kỳ đã giảm 95% so với quý IV/2019.

Công ty Cổ Phần DRH Holdings (Mã: DRH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng giảm mạnh từ gần 286 tỷ đồng về hơn 14 tỷ đồng kéo theo lãi gộp DRH đạt gần 3 tỷ đồng, giảm mạnh 93% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ hơn 39 triệu đồng lên gần 9 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm mạnh từ 29 tỷ về gần 2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng từ 9 lên 10 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 4 lên 10 tỷ đồng.

DRH Holdings ghi nhận doanh thu thuần hơn 17 tỷ đồng trong quý IV, giảm mạnh 95%   - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính DRH

Chốt quý, DRH báo lãi trước thuế 12 tỷ đồng, lãi sau thuế 11 tỷ đồng, lần lượt giảm 69% và 66% so với cùng kỳ năm 2019. Theo giải trình của DRH Holdings, lãi quý IV giảm do doanh thu cung cấp dịch vụ và lợi nhuận từ công ty liên kết giảm.

Lũy kế năm 2020, DRH ghi nhận doanh thu thuần đạt 78 tỷ đồng, giảm 79% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, lần lượt giảm 34% và 13%.

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 275 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện được 28% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến 31/12/2020, DRH có tổng tài sản gần 2.486 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với số đầu năm. Trong đó nợ phải trả chiếm 66% trên tổng tài sản (1.637 tỷ đồng), vốn chủ sở hữu chiếm 34% (848 tỷ đồng).

Khoản tiền và tương đương tiền tăng nhẹ từ 37 tỷ đồng lên hơn 40 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy toàn bộ bất động sản dở dang có giá trị gần 827 tỷ đồng được ghi nhận trong mục hàng tồn kho.


 

Q.D