Đường về đích còn xa, 9 tháng Camimex Group (CMX) mới thực hiện được gần 32% mục tiêu năm

29/10/2022 16:58 GMT+7
Camimex Group (CMX) báo lãi quý III/2022 đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; trong đó công ty mẹ lãi 32,6 tỷ đồng.

Công ty CP Camimex (HoSE: CMX) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 510,2 tỷ đồng; tăng 15,3% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng tăng 12% lên 415,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 33% lên 94,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi lên 8,5 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quá cao với 25,5 tỷ đồng, tăng 113% lên 25,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 44,3%.

Chi phí bán hàng tăng 30% lên 27,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,5% xuống 11,4 tỷ đồng.

Kết quả, Camimex báo lãi quý III/2022 đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; trong đó công ty mẹ lãi 32,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, CMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.792,5 tỷ đồng, tăng 36,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 95,2 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

9 tháng, Camimex Group (CMX) mới thực hiện được gần 32% mục tiêu năm - Ảnh 1.

BCTC quý III/2022 của CMX

Năm 2022, Camimex đặt mục tiêu thu về 3.900 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,6 lần so với năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Camimex đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 31,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của CMX đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 77,3% tài sản với 1.740 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 280% lên 155,3 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng 603% lên 34 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 27% lên 1.090 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 23,5% lên 1.296,7 tỷ đồng; nợ ngắn hạn tăng 36% so với đầu năm; vay nợ ngắn hạn tăng 52% lên gần 840 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm mạnh 68,7% xuống còn 39 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 9,4% lên hơn 950 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu CMX tăng 0,47% lên 8.590 đồng/cp.O.L