Giám đốc chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã bán sạch cổ phiếu

10/04/2021 13:27 GMT+7
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH) vừa bán ra 226.500 cổ phiếu TNH để giảm sở hữu từ 0,55% về còn 0% vốn điều lệ.

Cụ thể, giao dịch được ông Đào Mạnh Duy, Giám đốc chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thực hiện từ 7/1 đến 18/1. Tuy nhiên tới ngày 8/4 ông Duy với báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Mới đây, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cũng đã công bố nội dung sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, doanh nghiệp trình phương án loại bỏ 2 ngành nghề kinh doanh gồm bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn dược phẩm); bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Giám đốc chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giảm sở hữu về còn 0% - Ảnh 1.

Giám đốc chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giảm sở hữu về còn 0%

Mục tiêu là tiến tới nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) từ mức 0% hiện tại lên 49% để tiếp nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trong thời gian tới.

Ngoài ra, công ty dự kiến chia cổ tức không quá 30% lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 cho cổ đông. Việc chia cổ tức có thể được chia thành một hoặc nhiều đợt.

Bên cạnh đó, 10% lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020 dự kiến sẽ chuyển vào quỹ đầu tư phát triển của công ty. Phần lợi nhuận còn lại sẽ trình Đại hội đồng cổ đông họp trực tiếp và quyết định.

Theo báo cáo tài chính năm 2020, lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2020 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là 223 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 336 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 110 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 24% so với kết quả năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp xấp xỉ 1.159 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 144 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả chiếm 45% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng nợ đi vay là 474 tỷ đồng, tăng 52%.


Q.D