Gỗ An Cường (ACG) báo lãi 540 tỷ đồng, trữ tiền tăng mạnh

29/01/2024 12:44 GMT+7
Lũy kế cả năm 2023, lãi trước thuế của Gỗ An Cường đạt 540,1 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và thực hiện được 81% kế hoạch năm.

CTCP Gỗ An Cường (HoSE: ACG) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.156,6 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 15% còn 812,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này đi ngang, ở mức 49,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính sụt giảm mạnh 72% xuống còn 7,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ghi nhận 134,8 tỷ đồng, giảm 27%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 24% còn 51,5 tỷ đồng.

Kết quả, Gỗ An Cường báo lãi trước thuế 196,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 162 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ An Cường (ACG) báo lãi 540 tỷ đồng, trữ tiền tăng mạnh- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Gỗ An Cường.

Tính chung năm 2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.778,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 159,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 9% so với năm 2022.

Lũy kế cả năm, lãi trước thuế của Gỗ An Cường đạt 540,1 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 436,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 28% và 29% so với thực hiện năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Gỗ An Cường lên mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 668 tỷ đồng, tăng 8,6% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, với kết quả trên, Gỗ An Cường mới chỉ thực hiện được 81% kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Gỗ An Cường ở mức 5.522,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Trữ tiền tăng 32% lên 1.901 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 23% còn 1.134,5 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Gỗ An Cường là 1.348,5 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có 706,6 tỷ đồng là vay ngắn hạn ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (366,1 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (310,4 tỷ đồng), Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (30 tỷ đồng).

Thuyết minh Báo cáo tài chính cho thấy, kết năm 2023, Gỗ An Cường có 2 công ty con trực tiếp, 1 công ty con gián tiếp và 1 công ty liên kết.

Phiên sáng 29/1, cổ phiếu ACG niêm yết ở mức 36.950 đồng/ cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục