Gỗ Thuận An (GTA) đặt mục tiêu lãi giảm 17%

22/03/2024 10:47 GMT+7
CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại đại hội, cổ đông Gỗ Thuận An thông qua chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 với tỷ lệ 5,5% mệnh giá.

Cổ đông Gỗ Thuận An thông qua kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 273,5 tỷ đồng, lãi trước thuế 10,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 17% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức năm 2024 dự kiến tỷ lệ 5% mệnh giá.

Gỗ Thuận An (GTA) đặt mục tiêu lãi giảm 17%- Ảnh 1.

Ảnh: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Năm 2024, Gỗ Thuận An đánh giá vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, nên các doanh nghiệp cạnh tranh về giá bán sản phẩm để lấy đơn hàng sản xuất, làm mặt bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra càng thấp gây khó cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất.

Theo đó, nếu môi trường kinh doanh trong nước, quốc tế tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi và có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển của công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch để có cơ sở thực hiện và báo cáo lại tại cuộc họp gần nhất.

Trong năm 2023, Gỗ Thuận An ghi nhận doanh thu và thu nhập khác đạt 266,1 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 12,9 tỷ đồng, lần lượt đạt 80% và vượt 9% so với kế hoạch năm đề ra.

Phiên sáng ngày 22/3, cổ phiếu GTA niêm yết ở mức 13.200 đồng/cổ phiếu.

Hồi cuối tháng 11/2023, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (HoSE: GTA) công bố thông tin bất thường về việc đã nhận được Quyết định số 5081/QĐ-CTBDU của Cục thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế trong 3 năm, từ năm 2020 - 2022.

Các khoản phạt và truy thu của Gỗ Thuận An bao gồm: 90,1 triệu đồng truy thu thuế thu nhập cá nhân; 30,6 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính kê khai sai và hơn 13,5 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân. Tổng cộng, số tiền phạt và truy thu hơn 134 triệu đồng.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục