Gỗ Trường Thành (TTF): HOSE nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

05/07/2022 07:20 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF - sàn HoSE ).


Gỗ Trường Thành (TTF): HOSE nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết - Ảnh 1.

Theo đó, ngày 5/5, HOSE đã nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu của Gỗ Trường Thành. Qua rà soát hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, HOSE cho biết:

Căn cứ quy định tại điểm a, Điều 117 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết”.

Thực tế, TTF kết thúc việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông vào ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, đến ngày 5/5/2022, TTF mới gửi hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đến HOSE, TTF đã chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết.

HOSE nhấn mạnh: “Nhắc nhở và đề nghị TTF nghiêm túc tuân thủ các quy định về việc nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết”.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, TTF ghi nhận doanh thu tăng 71,7% so với cùng kỳ lên 536,29 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,54 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 39,28 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 108% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 38,86 tỷ đồng lên 74,83 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 783,5%, tương ứng tăng thêm 20,84 tỷ đồng lên 23,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 8%, tương ứng tăng thêm 1,92 tỷ đồng lên 26,03 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 4,6%, tương ứng tăng thêm 2,4 tỷ đồng lên 54,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục lỗ 5,83 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 40,37 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Công ty chỉ có lãi nhờ việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Theo thuyết minh, doanh thu tài chính tăng đột biến do công ty ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá là 21,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 0,3 tỷ đồng. Như vậy, công ty thoát lỗ nhờ hưởng lợi tỷ giá.

Tính tới cuối quý I/2022, tổng tài sản ngắn hạn là 1.886 tỷ đồng, nhỏ hơn nợ ngắn hạn là 2.258,7 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang sử dụng khoảng 372,7 tỷ đồng nợ ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn và tạo sự mất cân đối kỳ hạn khi dùng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/7, cổ phiếu TTF tăng 150 đồng lên 7.280 đồng/cổ phiếu.

Theo Đầu tư Chứng khoán