Hà Nội có thêm 352 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020

08/07/2020 10:52 GMT+7
UBND TP Hà Nội đã trình HĐND TP thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Trong kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV diễn ra từ ngày 6-7/7/2020, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận tại hội trường và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP. Theo đó, đã có 92/92 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành.

Hà Nội có thêm 352 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020 - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV

Cụ thể, sẽ có điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích là 78,94ha và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với năm 2020 với diện tích là 24,59ha.

Đồng thời, HĐND TP cũng thông qua bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn TP năm 2020, cụ thể: có 352 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020 với diện tích là 1.359,73ha, trong đó có 281 dự án vốn ngân sách với diện tích là 636,85ha và 61 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích là 723,29ha; có 230 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 với diện tích đất là 403,09ha, trong đó có 203 dự án vốn ngân sách với diện tích 288,47ha và 27 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích là 114,62ha.

HĐND TP cũng thông qua kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2020 của HĐND TP. Đối với dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện thì các quận, huyện sẽ bố trí. Đối với các dự án ngoài ngân sách sẽ do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đầy đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua thì UBND TP sẽ tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Được biết, tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 của HĐND TP đã thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020. Theo đó, TP sẽ có 2.167 dự án thu hồi đất với diện tích là 7.726,96ha; 220 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích là 361,93ha.

Tính tới ngày 31/5/2020, kết quả đạt được của công tác này là 3.616,2ha, đạt 46,8% kế hoạch năm 2020, cao hơn 4,42% so với cùng kỳ năm 2019 (42,38%). Cụ thể: số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất là 290 dự án, diện tích là 565,72ha; Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 1.056 dự án, diện tích 3.050,48ha.

Phương Thảo