Hải Phát báo lãi quý III tăng hơn 15 lần, 9 tháng hoàn thành 18% kế hoạch năm

04/11/2019 05:57 GMT+7
Doanh thu và lợi nhuận quý III tăng lần lượt 18 và 15 lần, được lý giải do sự đóng góp của các công ty con mới đi vào hoạt động. Sau 9 tháng, Hải Phát thực hiện 18% kế hoạch năm về lợi nhuận. Tồn kho bất động sản để bán đã hoàn thành chiếm 80% hàng tồn kho, tăng 10%.

CTCP đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 480 tỷ và 33,7 tỷ, tăng 1.800% và 1.518%. Theo giải trình, khoản lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ do sự đóng góp của các công ty con mới đi vào hoạt động.

Giá vốn bán hàng tăng 9.831% do giá vốn kinh doanh bất động sản tăng từ 837 triệu đồng lên hơn 336 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng 516% do lãi tiền vay tăng mạnh, đạt hơn 6 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.643 tỷ và 127,3 tỷ đồng, tăng 208% và giảm 26% so với cùng kỳ 2018. Sau 9 tháng, công ty thực hiện 38% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận.

Theo báo cáo, đến ngày 30/9, tổng tài sản 7.424 tỷ, giảm nhẹ so với con số 7.554 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 4.594 tỷ đồng. Tổng nợ là 4.708 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn là hơn 3.100 tỷ đồng.

Hải Phát báo lãi quý III tăng hơn 15 lần, hết 9 tháng hoàn thành 18% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng. Nguồn: BCTC.

Giá trị hàng tồn kho tính đến hết quý III đạt 3.399 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục tồn kho bất động sản để bán đã hoàn thành chiếm 80%, tăng 10 lần so với đầu năm. Tồn kho bất động sản để bán đang xây dựng giảm 5 lần. Thuyết minh báo cáo tài chính cũng cho biết một số tài sản là hàng tồn kho của dự án Hải Phát Plaza và dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Phú Lãm đang được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty tại Viet Capital Bank.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp cũng tăng 148% trong kỳ, chủ yếu tập trung ở dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh.


Người đồng hành (Người đồng hành)