Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi khủng trong quý III/2022, tài sản tăng 50%

19/10/2022 11:17 GMT+7
Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với kết quả khởi sắc.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ đạt gần 3.700 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng tăng thấp hơn với 40% so với cùng kỳ nên lợi nhuận kỳ này tăng tới 157% lên 1.646 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh 255% lên 143,6 tỷ đồng; trong khi đó chi phí cho hoạt động này đạt gần 15 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đạt 145 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt gần 34 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 11,4% so với cùng kỳ.

Kết quả, quý III/2022, DGC báo lãi lớn với 1.513,7 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ.

Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi khủng trong quý III/2022, tài sản tăng 50% - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý III của DGC

Lũy kế 9 tháng, Hóa Chất Đức Giang ghi nhận 11.333 tỷ đồng doanh thu, tăng 86% và lợi nhuận sau thuế đạt 4.917 tỷ đồng, tăng 342% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 4.535 tỷ đồng.

Năm 2022, DGC đặt mục tiếu 12.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng. Vậy sau 9 tháng công ty thực hiện được 93% mục tiêu doanh thu và 140% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của DGC tính đến cuối tháng 9 tăng gần 50% lên 12.752 tỷ đồng; trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 81% với 10.320 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm. Trữ tiền giảm 43% xuống hơn 65 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng gấp đôi lên 7.383 tỷ đồng, khoản này không được thuyết minh cụ thể trong báo cáo; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 62,4% lên 1.023 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác cũng tăng tới 81% lên hơn 139 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 10,5% lên 1.532 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả giảm xuống 19% xuống 1.777 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn; phải trả người bán ngắn hạn giảm 81% xuống 131 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp tăng 444% lên 212 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng không đáng kể với 877 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng gấp 2,2 lần lên 3.798 tỷ đồng.

Liên quan đến Hóa chất Đức Giang, mới đây, quỹ Dragon Capital mới đây đã bán ra gần 700.000 cổ phiếu DGC, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,08% xuống chỉ còn 6,89% vốn điều lệ.

Các quỹ trong nhóm Dragon Capital thực hiện giao dịch bao gồm: Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 300.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,08% xuống chỉ còn 1% vốn điều lệ; Quỹ Norges Bank bán ra 200.000 cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,12% xuống chỉ còn 1,07% vốn điều lệ; và Amersham Industries Limited bán 200.000 cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,46% xuống chỉ còn 1,41% vốn điều lệ. Các giao dịch đều được thực hiện vào ngày 14/10.


Ong Lý