Hoa Sen tạo lãi ròng bình quân mỗi ngày gần 19 tỷ đồng

26/07/2021 12:18 GMT+7
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ 2020 - 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu HSG trong quý II tăng 90% so với cùng kỳ, đạt 12.983 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng neo ở mức cao, nhưng doanh nghiệp vẫn ghi nhận lãi gộp tăng 178%, đạt 2.953 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cao gấp 7,2 lần, lên ngưỡng 153 tỷ đồng.Trong đó, doanh nghiệp phát sinh 107 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động đầu tư và 725 triệu đồng từ doanh thu tài chính khác so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính đạt 151 tỷ đồng, tăng 3%, tuy nhiên chi phí lãi vay lại giảm 42%, về ngưỡng 79 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 79% và 12%.

Kết thúc quý III niên độ 2020-2021 HSG báo lãi ròng 1701 tỷ đồng, cao gấp 5,3 lần so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày HSG thu về gần 19 tỷ đồng tiền lãi.

Hoa Sen thu bình quân mỗi ngày gần 19 tỷ tiền lãi ròng  - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ

Lũy kê 9 tháng đầu của niên độ, HSG ghi nhận 32.929 tỷ đồng doanh thu, tăng 72% so với năm 2020. Lãi sau thuế hơn 3.372 tỷ đồng, tăng 381%.

Niên độ 2020-2021, HSG đặt kế hoạch doanh thu 33.000 tỷ đồng và lãi ròng 1.500 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và gấp 2,2 lần chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, HSG có 25.161 tỷ đồng tài sản, tăng gấp đôi so với đầu kỳ. Phần biến động này đến từ đầu tư tài chính ngắn hạn, khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Cụ thể, doanh nghiệp có 23,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, trong khi đầu kỳ chỉ 516 triệu đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.704 tỷ, lên ngưỡng 3.765 tỷ đồng.

Hàng tồn kho HSG còn hơn 11.646 tỷ đồng, gấp 2 lần so với đầu kỳ. Chiếm chủ yếu là nguyên vật liệu (5.649 tỷ đồng) và thành phẩm (3.439 tỷ đồng).

Nợ phải trả của Hoa sen có hơn 15.305 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 và chiếm 60% tổng tài sản doanh nghiệp. Chủ yếu là khoản phải trả người bán ngắn hạn (3.461 tỷ đồng); phải trả ngắn hạn khác (3.450 tỷ đồng); vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (5.451 tỷ đồng). 

Quang Dân