Hoàng Anh Gia Lai (HAG) muốn chuyển đổi nợ của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp

12/01/2024 08:44 GMT+7
Dự kiến sau khi giao dịch hoàn tất, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sở hữu 165,75 triệu cổ phiếu, chiếm 85% vốn của Chăn nuôi Gia Lai.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố bản Trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến việc đăng ký mua cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chăn nuôi Gia Lai và chấp thuận chuyển đổi nợ của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần.

Cụ thể, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai thông qua việc đăng ký mua hơn 77,7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chăn nuôi Gia Lai - công ty con mà Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ hơn 88% vốn.

Đồng thời, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cũng thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên BCTC của HAG và Chăn nuôi Gia Lai để chuyển đổi số dư nợ cho vay, lãi phải thu và công nợ phải thu khác của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần. Số lượng chuyển đổi hơn 77,7 cổ phiếu.

Dự kiến sau khi giao dịch hoàn tất, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sở hữu 165,75 triệu cổ phiếu, chiếm 85% vốn của Chăn nuôi Gia Lai.

Tại ngày 30/9/2023, Hoàng Anh Gia Lai có 15 công ty con, trong đó, 12 công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh và dịch vụ.

Trước đó, ngày 12/12, Chăn nuôi Gia Lai đã thanh toán 750 tỷ đồng cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) để tất toán các khoản vay từ năm 2014. Số tiền này bao gồm toàn bộ khoản nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi trong hạn hơn 163 tỷ đồng.

Giao dịch này nhằm tất toán khoản vay theo các hợp đồng tín dụng đã ký với Eximbank AMC trong tháng 8-9/2014. Đáng chú ý, tổng số tiền lãi được miễn giảm là gần 1.425 tỷ đồng - bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp thành công ty con của Hoàng Anh Gia Lai

Cũng liên quan đến Chăn nuôi Gia Lai, cuối tháng 12/2023, Hoàng Anh Gia Lai công bố việc Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp thành công ty con của Hoàng Anh Gia Lai. Cụ thể, đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đã thông qua phương án tách Chăn nuôi Gia Lai theo phương án chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ cổ đông của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Như vậy, sau khi Chăn nuôi Gia Lai hoàn tất thủ tục tách công ty, Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp (859 Trường Chinh, phường Chi Lăng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trở thành công ty con của HAGL với tỷ lệ sở hữu là 88,03% vốn điều lệ (bằng tỷ lệ sở hữu của HAGL tại CNGL) kể từ ngày 28/12/2023.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục