IDI Seafood báo lãi quý III vỏn vẹn gần 10 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ

04/11/2021 11:34 GMT+7
Lợi nhuận trong quý III của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI Seafood, HoSE: IDI) chỉ đạt gần 10 tỷ đồng, giảm tới 69% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI Seafood, mã: IDI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021.

Cụ thể, doanh thu thuần IDI Seafood đạt 1.110 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá vốn hàng bán chiếm tới 91% doanh thu khiến lợi nhuận gộp quý này chỉ còn 99,6 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 23,6 tỷ đồng, trong khi thì chi phí cho hoạt động này lên tới 62,7 tỷ.

Chi phí bán hàng trong kỳ vọt lên 45 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, còn chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn cùng kỳ 25%.

IDI Seafood báo lãi quý III vỏn vẹn gần 10 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý III của IDI

Kết thúc quý III, IDI Seafood báo lãi gần 10 tỷ đồng, giảm tới 69% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo giải thích, phần chênh lệch giảm này chủ yếu đến từ hoạt động của công ty mẹ có mức giảm lợi nhuận sau thuế gần 48% và công ty con Trisedco (DAT) giảm 84,4%. So với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của IDI Seafood đạt 4.311 tỷ đồng giảm 3,1%. lãi sau thuế đạt gần 58 giảm 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của IDI Seafood ở mức 7.354 tỷ đồng, giảm 359 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trong đó, hơn 72% là tài sản ngắn hạn (tương đương 5.329 tỷ đồng), bao gồm 2.660 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn (phải thu về khoản vay ngắn hạn từ công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai 40 tỷ đồng), hơn 1.126 tỷ đồng hàng tồn kho (giảm 25,3%).

Nợ phải trả đến ngày 30/9/2021 còn 4.297 tỷ đồng giảm gần 9%, trong đó nợ vay ngắn hạn là 3.946 tỷ đồng. Công ty này ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính 3.974 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,4 lần.An Vũ