Iwealth: Lỗ trên 193 tỷ đồng năm 2023, nợ phải trả hơn 7.000 tỷ đồng

19/04/2024 08:09 GMT+7
Công ty TNHH Đầu Tư Gia Sản Iwealth đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với khoản lỗ sau thuế 193,4 tỷ đồng. Trong khi đó, trong năm 2022, Iwealth báo lãi sau thuế gần 5,4 tỷ đồng.

Do ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ dẫn đến vốn chủ sở hữu của Iwealth tại thời điểm kết thúc năm tài chính năm 2023 ở mức âm 94,8 tỷ đồng. Trong khi đó, tại ngày 31/12/2022, vốn chủ của Iwealth ghi nhận 98,6 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Iwealth giảm từ 22,67 lần (năm 2022) xuống âm 78,02 lần (năm 2023), tương ứng tổng nợ phải trả của Iwealth là 7.396,3 tỷ đồng, tăng 231% so với năm trước (2.235,3 tỷ đồng).

Iwealth: Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Iwealth.

Đáng chú ý, tại kỳ báo cáo này, Iwealth đã "sạch" nợ trái phiếu. Theo thông tin công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2023, Iwealth đã 2 lần mua lại trái phiếu với tổng giá trị 750 tỷ đồng, bao gồm 450 tỷ đồng của mã trái phiếu HBDCB2124002 và 300 tỷ đồng của mã trái phiếu HBDCB2124001.

Thông tin công bố tại thời điểm phát hành cho thấy, trái phiếu HBDCB2124001 bao gồm 3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tức tổng giá trị trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 26/5/2021, hoàn tất phát hành ngày 9/7/2021 và đáo hạn ngày 26/5/2024 (kỳ hạn 36 tháng).

Ngày 22/8/2023, Iwealth đã chi 300 tỷ đồng tất toán toàn bộ lô trái phiếu HBDCB2124001 trước hạn.

Còn trái phiếu HBDCB2124002 bao gồm 4,5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu phát hành là 450 tỷ đồng. Trái phiếu HBDCB2124002 được Iwealth huy động ngày 11/10/2021 và đáo hạn sau 3 năm, tức ngày 11/10/2024.

Theo thông tin công bố tại Cbonds.hnx, Iwealth phát hành trái phiếu HBDCB2124002 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời thực hiện các chương trình, dự án đầu tư. Ngày 13/10/2023, Iwealth đã chi 450 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu HBDCB2124002.

Ghi nhận tại Cbonds.hnx ngày 18/4, sau khi tất toán 2 lô trái phiếu trên, Iwealth không còn trái phiếu nào đang lưu hành.

Iwealth có ngành nghề chính trong lĩnh vực "Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu", tức hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán, xử lý nợ, và tư vấn, môi giới xử lý nợ với sự tham gia của các thành viên góp vốn là những cá nhân, tổ chức giàu tiềm lực tài chính.

Iwealth tiền thân là Công ty TNHH Mua bán nợ Hòa Bình (HBDC), được thành lập vào năm 2012 tại Long An. Thông tin tại Cbonds.hnx ngày 18/4 cho thấy, Iwealth có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, tiền thân là Công ty TNHH Mua bán nợ Hòa Bình (HBDC), được thành lập vào năm 2012 tại Long An. Người đại diện theo pháp luật của Iwealth là bà Phan Thị Thu Thảo.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục