Kéo dài miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán đến tháng 6-2021

01/08/2020 06:29 GMT+7
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến mới phức tạp, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2020 trong đó quy định kéo dài thời gian giảm giá dịch vụ chứng khoán đến hết ngày 30-6-2021.

Trước đó, vào tháng 3-2020, Bộ Tài chính đã ra quy định giảm 10% cho dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh, dịch vụ lưu ký chứng khoán, giảm 15%-20% với dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Kéo dài miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán đến tháng 6-2021 - Ảnh 1.

Kéo dài miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán đến tháng 6-2021

Bộ Tài chính cũng quy định giảm 30%-50% đối với bốn dịch vụ bao gồm dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm, dịch vụ thực hiện quyền, dịch vụ chuyển khoản chứng khoán và dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Đồng thời, miễn hoàn toàn đối với sáu dịch vụ bao gồm dịch vụ đăng ký niêm yết, đăng ký chứng khoán, dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu, dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD, đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, đăng ký thành viên bù trừ.

PM/PLO