Lạng Sơn: Phân bổ gần 2.800 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh khó khăn

06/10/2020 06:25 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định phân bổ hơn 2.753 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh thuộc diện khó khăn trên địa bàn, đợt 1 năm học 2020 - 2021.

Thực hiện quy định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định phân bổ hơn 2.753 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh học trên địa bàn đợt 1 năm học 2020 - 2021. 

Theo đó 2.753 tấn gạo sẽ được phân bổ cho học sinh thuộc diện được hưởng tại 11 huyện, thành phố theo quy định. Cụ thể, huyện Hữu Lũng: 415.565 kg, huyện Chi Lăng: 215.540 kg, huyện Tràng Định: 269.315 kg, huyện Văn Lãng: 163.441kg, huyện Cao Lộc: 366.645 kg, huyện Đình Lập: 158.630kg, huyện Lộc Bình: 337.235 kg, huyện Bắc Sơn: 168.365 kg, huyện Bình Gia: 317.675 kg, huyện Văn Quan: 335.641 kg, thành phố Lạng Sơn: 5.775 kg. 


Lạng Sơn: Phân bổ hơn 2.753 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh khó khăn  - Ảnh 1.

Việc triển khai thực hiện chính sách này đã góp phần giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt, nâng cao thể chất, trí tuệ, tăng tỷ lệ học sinh đến trường. (hình minh họa)

Số gạo trên được Cục Dự trữ nhà nước phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn thực hiện các thủ tục giao nhận, vận chuyển và phát hỗ trợ gạo cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Theo Nghị định số 116 ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, phạm vi điều chỉnh của nghị định này quy định đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, quy trình cấp phát và kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách. 

Tại Lạng Sơn, theo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh thì việc triển khai thực hiện chính sách này đã góp phần giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt, nâng cao thể chất, trí tuệ, tăng tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Tuấn Minh