Loạt doanh nghiệp bị "sờ gáy" do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, xử phạt cao nhất 317 triệu đồng

12/08/2022 09:05 GMT+7
Chỉ trong 2 ngày 9 - 10/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố liên tiếp hàng loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với 6 doanh nghiệp. Trong đó, số tiền xử phạt cao nhất lên tới trên 317 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận chênh lệch/giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét tại một số báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của các năm từ năm 2017 đến năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn như: Quyết định của Tòa án về việc dừng một phần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Việc bầu Trưởng ban kiểm soát (bà Nguyễn Thị Thanh) theo Biên bản số 07.2020/BB-BKS ngày 03/7/2020; Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi do bà Nguyễn Thị Thanh là người đại diện theo pháp luật; tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/01/2022 (Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho người lao động, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, BCTC 2021 đã được kiểm toán);...

Đồng thời, công ty này còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty có thuyết minh giao dịch với các bên có liên quan nhưng Công ty kê khai không đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 về giao dịch với các bên liên quan này).

Ngoài ra, UBCKNN còn phạt tiền 7,5 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật và 150 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Như vậy, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương bị phạt tổng cộng lên tới 317,5 triệu đồng - đứng đầu trong danh sách xử phạt của tháng 8 này.

Loạt doanh nghiệp bị "sờ gáy" do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, xử phạt cao nhất 317 triệu đồng - Ảnh 1.

Một dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: APEC)

Tiếp theo là Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường với mức phạt với số tiền tổng cộng là 250 triệu đồng.

Trong đó, phạt 100 triệu vì Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020).

Do công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính năm 2020, khiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty "đội lên" 35,9 tỷ đồng, Công ty bị phạt 150 triệu đồng.

Cũng công bố thông tin sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, năm 2021, Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang bị xử phạt hành chính 150 triệu đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn đến HNX đối với báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020.

Thêm một doanh nghiệp vừa nhận "án" phạt là Krungthai Zmico Securities Company Limited, doanh nghiệp này bị phạt tiền 120 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo đó, ngày 27/4/2021, Krungthai Zmico Securities mua 70.900 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng (TUG), dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 75.400 cổ phiếu (2,79%) lên 146.300 cổ phiếu (5,4185%), trở thành cổ đông lớn của TUG, tuy nhiên không công bố thông tin với HNX về việc trở thành cổ đông lớn.

Loạt doanh nghiệp bị "sờ gáy" do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, xử phạt cao nhất 317 triệu đồng - Ảnh 3.

Công ty Bất động sản Seaside Homes bị "sờ gáy" do vi phạm phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Trong danh sách này còn có Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes. Theo đó, công ty này bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt số tiền phạt là 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định tại Bản công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu, Phương án phát hành trái phiếu và Bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đến nhà đầu tư, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khi phát hành lô trái phiếu riêng lẻ 1.500 tỷ trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Theo dữ liệu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu riêng lẻ được Seaside Homes phát hành và hoàn tất phát hành vào ngày 13/1/2022 với kỳ hạn 48 tháng.

Doanh nghiệp này đã có 3 lần bổ sung, đính chính thông tin liên quan đến lô trái phiếu sau khi phát hành thành công.

Trong đó, Seaside Homes bổ sung thông tin về cam kết bảo đảm. Tài sản bổ sung là toàn bộ phần góp vốn đã hình thành/hình thành trong tương lai của các cổ đông Seaside Homes; Ngay khi 193 căn biệt thự có giấy chứng nhận riêng và hoàn thành nghĩa vụ pháp lý sẽ thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm và nhận tài sản bảo đảm theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng phải bổ sung thông tin về phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

N.Minh