Loạt trái phiếu doanh nghiệp trị giá hơn 2.000 tỷ đồng được Chứng khoán Tân Việt tuyên bố mua lại

13/11/2022 13:00 GMT+7
Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) mới đây đã thông báo kế hoạch mua lại các lô trái phiếu trước hạn của một số doanh nghiệp với tổng giá trị 2.140 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty CP Hưng Thịnh Land cho biết sẽ mua lại trước hạn toàn bộ 4 triệu trái phiếu đã phát hành vào ngày 28/12/2021 (đáo hạn ngày 28/12/2023). Thời gian dự kiến mua bắt đầu vào ngày 24/11/2022, và dự kiến hoàn thành mua lại trong 30 ngày kể từ ngày bắt đầu mua.

Phương thức mua lại trực tiếp từ người sở hữu trái phiếu. Giá mua sẽ bằng tổng mệnh giá trái phiếu, các khoản lãi và tất cả khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu tính đến (nhưng không gồm cả) ngày mua lại trước hạn.

Công ty CP Thương mại Công nghệ An Phát dự kiến mua lại toàn bộ trái phiếu APC.H.20.28.001 phát hành vào 30/12/2020, kỳ hạn 8 năm và giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Mục đích phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm mua lại trái phiếu phát hành và thanh toán khoản vay tín dụng.

Chứng khoán Tân Việt công bố kế hoạch mua lại hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của nhiều DN - Ảnh 1.

Chứng khoán Tân Việt công bố kế hoạch mua lại hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của nhiều DN

An Phát sẽ mua lại lô trái phiếu trên theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 mua lại tối thiểu 50% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành trước tháng 1 năm sau; giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào 31/3/2023 với số lượng trái phiếu còn lại. Doanh nghiệp sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi theo các nội dung công bố và hợp đồng liên quan.

Công ty CP Năng lượng Thiên niên Kỷ mua lại trước hạn một phần trái phiếu đã phát hành 2.5 triệu trái phiếu, ứng với tổng mệnh giá 250 tỷ đồng. Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua trước hạn là 40 tỷ đồng. Giá mua bằng tổng mệnh giá trái phiếu, các khoản lãi và tất cả khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tính đến (nhưng không gồm cả) ngày mua lại trước hạn. Phương thức tổ chức mua lại là mua lại trực tiếp từ người sở hữu trái phiếu theo hình thức mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành.

Việc mua lại trái phiếu có thể được chia thành nhiều đợt cho đến khi mua lại hết số lượng trái phiếu dự kiến mua. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2022 (từ ngày 09/11 đến 18/11/2022).

Công ty TNHH Nam Land sẽ mua lại 900 tỷ đồng trái phiếu không muộn hơn 30/6/2023. Nam Land sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi theo các nội dung công bố thông tin và hợp đồng có liên quan.

Số trái phiếu này được phát hành vào ngày 13/7/2021, kỳ hạn ba năm và vốn huy động được phân bổ tối đa 400 tỷ đồng thanh toán nợ tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) và phần còn lại dùng để hợp tác đầu tư dự án Shizen Home (tên cũ là Asiana Riverside).

Công ty CP Gotec Land cam kết mua lại trước hạn toàn bộ 6 triệu trái phiếu được phát hành vào ngày 15/10/2021 (đáo hạn ngày 15/10/2025). Thời gian dự kiến mua lại không muộn hơn ngày 30/06/2023.

Trước đó, Công ty TCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) thông báo về việc mua lại trước hạn 125 tỷ đồng trái phiếu với hai mã VCIH2123008 và VCIH2123009 .

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 10 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 147.484 tỷ đồng trái phiếu, tăng 46% so với cùng kỳ. Dư nợ trái phiếu đến hạn trong hai tháng cuối năm vào khoảng 61.123 tỷ đồng.


An Vũ