Lộc Trời (LTG) chốt quyền chia cổ tức năm 2020 tiền mặt, tỷ lệ 15%

17/10/2021 15:42 GMT+7
Với gần 81 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Lộc Trời (LTG) dự kiến sẽ chi hơn 120 tỷ đồng để thực hiện thanh toán cổ tức năm 2020.

Tập đoàn Lộc Trời (HoSE: TLG) thông báo ngày 27/10 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng. 

Thời gian thanh toán là 23/11. Với 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Lộc Trời dự chi 121 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2020.

Năm 2020, doanh nghiệp báo cáo doanh thu 7.506 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 10% lên 369 tỷ đồng. Với kết quả đó, đơn vị thực hiện chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% mệnh giá.

Năm nay, Lộc Trời đề ra kế hoạch doanh thu thuần 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng; lần lượt tăng 87% và 8% so với năm trước.

Trong 3 năm tới, doanh nghiệp dự kiến duy trì vốn điều lệ ở mức 806 tỷ đồng và tăng dần tỷ lệ cổ tức từ 20% năm 2021 lên 30% năm 2023. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và tỷ lệ tính trên mệnh giá, số tiền chia cổ tức của doanh nghiệp tăng dần từ 161 tỷ đồng lên 242 tỷ đồng.

Trong năm 2021, tại quý II, mặc dù doanh thu thuần vẫn tăng mạnh 86% lên mức 2.725 tỷ đồng, song gánh nặng chi phí khiến lãi sau thuế đạt gần 46 tỷ đồng, giảm mạnh tới 70% so với cùng kỳ năm trước, trong đó LNST Công ty mẹ đạt 45 tỷ đồng.

LTG đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 14.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm, LTG hoàn thành được hơn 36% mục tiêu doanh thu và 57% mục tiêu về lợi nhuận.

Cũng liên quan đến Lộc Trời, mới đây Công ty vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại 5 công ty con đang hoạt động trong ngành hàng lương thực với hoạt động cụ thể là sản xuất, bán buôn gạo.

Phần vốn góp của Lộc Trời tại 5 công ty con sẽ được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Nông sản Lộc Trời, được thành lập từ năm 2020, do ông Lê Vinh Quốc và ông Nguyễn Phi Bằng làm đại diện pháp luật. Sau khi thoái vốn tại 5 công ty này, Lộc Trời còn 15 công ty con và 1 công ty liên kết; trong đó, có công ty cổ phần Nông sản Lộc Trời với tỷ lệ sở hữu 99.5% vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu LTG chốt phiên 15/10 tăng 900 đồng lên mức 43.400 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đầu năm 2021, giá trị cổ phiếu LTG đã tăng khoảng 56%.


An Vũ