Lộc Trời (LTG) kinh doanh bết bát, giải thể loạt công ty con

24/08/2022 06:50 GMT+7
Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa ra quyết định giải thể và chuyển nhượng 2 công ty con trước bối cảnh kinh doanh bết bát.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố các quyết định giải thể và chuyển nhượng vốn lần lượt đối với 2 đơn vị là CTCP Lộc Trời Miền Bắc và CTCP Giống cây trồng Lộc Trời.

Theo đó, LTG sẽ giải thể Công ty CP Lộc Trời Miền Bắc, công ty con do LTG nắm giữ 99,98% vốn điều lệ. Báo cáo thường niên năm 2021 cho thấy vốn điều lệ của công ty con này là 8 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực trích ly dầu cám.

Bên cạnh đó, LTG cũng thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Giống cây trồng Lộc Trời. Công ty này có vốn điều lệ 56 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của LTG là 99,9%. Số cổ phần mà LTG sẽ chuyển nhượng là gần 5,6 triệu đơn vị với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Lộc Trời (LTG) kinh doanh bết bát, giải thể loạt công ty con - Ảnh 1.

Tập đoàn Lộc Trời công bố báo cáo tài chính tiếp tục lỗ trong quý II/2022. Nguồn LTG

Như vậy, LTG sẽ thu về gần 56 tỷ đồng, gần bằng với số tiền đã đầu tư vào Giống cây trồng Lộc Trời. Thời gian thực hiện là trong năm 2022. LTG thành lập Giống cây trồng Lộc Trời vào tháng 12/2021. Ngoài LTG, 2 cổ đông khác của Giống cây trồng Lộc Trời là Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời và Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời.

Đối tượng nhận chuyển nhượng là Công ty CP Nông sản Lộc Trời. Được biết, đây cũng là một trong số các công ty con của LTG, với vốn điều lệ 112 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu là 99,99%.

Ngay trong năm 2021, LTG đã chuyển nhượng vốn 5 công ty con là Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng (vốn điều lệ 60 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Hưng (vốn điều lệ 60 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình (vốn điều lệ 120 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn (vốn điều lệ 60 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý II, LTG có tổng cộng 21 công ty con và 1 công ty liên kết, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và bán buôn gạo, kinh doanh thuốc trừ sâu, nông sản, kho bãi…

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận các chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận đi lùi. 

Cụ thể, trong quý II/2022, doanh thu thuần Lộc Trời đạt 3.547 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng đến 33,7% lên 3.176 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 372 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt 7,8 tỷ đồng, giảm 45%, trong khi đó chi phí tài chính lại tăng hơn gấp đôi lên 116 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 31% lên mức 239 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên mức 88 tỷ đồng.

Kết thúc kỳ, Lộc Trời lỗ 46,3 tỷ đồng, trong khi quý II/2021 lãi sau thuế 47,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.893 tỷ đồng, tăng 15% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 137,7 tỷ đồng, giảm 40,4% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2022, Lộc Trời đặt mục tiêu sau thuế đạt 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty mới thực hiện được 34,5% kế hoạch.

Tại thời điểm cuối quý II, gạo Lộc Trời giảm mạnh khoản tiền và tương đương tiền từ 1.799 tỷ đồng xuống 766 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 134 tỷ đồng xuống 35,3 tỷ đồng. Song, khoản phải thu ngắn hạn hơn gấp đôi lên 3.307 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong phải thu ngắn hạn khách hàng từ 887 tỷ đồng lên 2.379 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng từ 2.368 tỷ đồng lên 2.874 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, công ty tăng vay nợ ngắn hạn từ 3.579 tỷ đồng lên 4.600 tỷ đồng, vay nợ dài hạn duy trì ở mức 58 tỷ đồng. Tổng nợ vay tăng thêm hơn 1.030 tỷ đồng.


An Vũ
Cùng chuyên mục