Louis Land (Bll): Sau khi gia nhập "họ Louis", quý III/2021 lãi 3,5 tỷ, tăng hơn 337%

15/10/2021 07:42 GMT+7
CTCP Louis Land (Mã: BII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. Từ sau khi tham gia hệ sinh thái của Louis Holdings, Bll đã có bước tăng trưởng vượt bậc.

Cụ thể, quý III/2021, doanh thu Bll đạt 208 tỷ đồng, tăng tới 15.900% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng vọt với 1,9 tỷ đồng, tiết kiệm được chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại; hoàn nhập dự phòng phải thu nên cuối kỳ, Bll vẫn lãi 3,5 tỷ đồng, tăng 337,2% (cùng kỳ lỗ 1,5 tỷ đồng).

Louis Land (Bll): Sau khi gia nhập "họ Louis", quý III/2021 lãi 3,5 tỷ, tăng hơn 337% - Ảnh 1.

Nguồn BCTC của Louis Land.

Theo Bll, trong kỳ Ban giám đốc công ty đã đốc thúc, thu hồi các khoản nợ, các khoản đầu tư, lĩnh vực kinh doanh không đem lại hiệu quả. Đẩy mạnh việc cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Tập trung định hướng rõ ràng dựa trên thế mạnh của công ty bất động sản. Công ty đã sẵn sàng để mở rộng hoạt động kinh doanh và trước tiên định hướng là các địa bàn có vị trí đẹp tại An Giang, Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Công ty đang trong quá trình thực hiện đầu vào Công ty CP Mega Tower tại Phan Văn Hới và các hoạt động đầu tư tài chính vào Thu Duc House (TDH) để mở rộng quy mô kinh doanh bất động sản.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Louis Land đạt gần 367,6 tỷ đồng doanh thu thuần cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt hơn 1,3 tỷ. Lãi sau thuế 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Năm 2021, Louis Land đặt mục tiêu doanh thu khoảng 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng, vớt kết quả này, sau 9 tháng, Bll đạt 46% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã vượt 5,6% so với kế hoạch.

Tính đến cuối tháng 9, tài sản của Bll là 1.268 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền mặt tăng đột biến lên hơn 41 tỷ đồng trong khi cuối quý II chỉ có chưa tới 500 triệu đồng. So với cuối quý trước, tài sản của Bll tăng 49%, đạt 796 tỷ đồng, trong đó có 256 tỷ đồng ở phải thu khách hàng và 482 tỷ ở phải thu khác.

An Vũ