MHC dự trình kế hoạch lãi 40 tỷ đồng, không chia cổ tức 2022

27/05/2023 16:56 GMT+7
MHC dự trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất kỳ vọng là 200 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần MHC (HoSE: MHC) vừa có thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023. Dự kiến, Công ty sẽ tổ chức đại hội vào ngày 15/6/2023 tại TP Hải Phòng.

Theo dự thảo, Hội đồng quản trị MHC dự trình cổ đông các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022; Bầu bổ sung thành viên HĐQT; …

Năm 2022, MHC đạt 50,7 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng trưởng 112,3% so với 23,9 tỷ đồng của năm 2021; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 30,8 tỷ đồng.

MHC dự trình kế hoạch lãi 40 tỷ đồng, không chia cổ tức 2022 - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của MHC.

Công ty con MHC Land được thành lập tháng 6/2020 với ngành hoạt động chính là kinh doanh bất động sản đã mang về doanh thu 34 tỷ đồng, tăng 369,5% so với mức 7,26 tỷ đồng năm 2021.

Mảng vận tải – Logistic của công ty gồm hoạt động kinh doanh Đội xe container và xe nâng của Công ty THNN MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải Hải Phòng (Marina Hải Phòng). Dù bị ảnh hưởng hậu Covid, đặc biệt là ngành kinh doanh dịch vụ vận tải nhưng Marina Hải Phòng vẫn ghi nhận tổng doanh thu đạt 19,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 751,5 triệu đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 4,6 tỷ đồng năm 2021.

Trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư của công ty.

Theo dự thảo, năm 2023, bên cạnh việc duy trì các mảng kinh doanh cũ, Công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng, an sinh xã hội. MHC xây dựng kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất kỳ vọng là 200 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ vọng 40 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, MHC trình xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với bà Nguyễn Thị Thùy Linh do nhận được đơn từ nhiệm vì lí do cá nhân. Sau đó, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua danh sách ứng viên.

Bên cạnh đó, công ty cũng trình dự thảo thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023. Theo đó, Chủ tịch HĐQT công ty là người nhận được mức thù lao cao nhất với 15 triệu đồng/tháng.

Trong quý I/2023, MHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 4,03 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 36,8 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,36 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của MHC tăng 16,1% so với đầu năm, lên 1.341,8 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 36,2% so với đầu năm lên 798,1 tỷ đồng và chiếm 59,5% tổng nguồn vốn.


Khánh Ly