Minh Phú (MPC) lên kế hoạch lãi giảm 20%, cổ tức 2023 dự chia 50-70% lợi nhuận sau thuế

03/06/2023 11:43 GMT+7
Thủy sản Minh Phú dự trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế giảm 20% xuống 639,3 tỷ đồng. Về chia cổ tức 2023, Thủy sản Minh Phú dự kiến mức từ 50-70% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2022, Minh Phú lãi lịch sử với hơn 800 tỷ đồng

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đạt được mức doanh thu ấn tượng, cán mốc hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ; đồng thời lần đầu tiên đạt mức lợi nhuận sau thuế trên 800 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 27% so với mức nền 2021. Sự tăng trưởng tốt về doanh thu được đóng góp phần lớn bởi nửa đầu năm 2022 khi ngành Tôm hưởng lợi nhờ vào sự trở lại nhu cầu tiêu dùng của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Minh Phú (MPC) lên kế hoạch lãi giảm 20%, cổ tức 2023 dự chia 50-70% lợi nhuận sau thuế - Ảnh 1.

Trong năm 2022, Minh Phú đạt được mức doanh thu ấn tượng, cán mốc hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Minh Phú cán mốc hơn 10 nghìn tỷ đồng, tăng 11,28% so với cùng kỳ, phần lớn được đóng góp bởi sự gia tăng trong tài sản dài hạn, trong khi tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản cũng có xu hướng tăng 5,32%. Đối với tài sản ngắn hạn, gia tăng được đóng góp phần lớn từ sự gia tăng hàng tồn kho và khoản mục tiền và tương đương tiền.

Về tài sản dài hạn, Minh Phú đầu tư cho chuỗi nhà máy chế biến tại Cà Mau, Hậu Giang, đồng thời mua máy móc thiết bị và đầu tư hệ thống xử lý nước thải, do đó ghi nhận tài sản dở dang dài hạn tăng 77,55%, tài sản cố định hữu hình tăng 24,81%, tổng tài sản dài hạn tăng 29,26%.

Thời điểm cuối năm 2022, nợ ngắn hạn và dài hạn đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng của tổng nợ, cụ thể lần lượt tăng 15,20% và 154,73%, tổng nợ phải trả tăng 19,32%. Minh Phú luôn thận trọng trong kế hoạch tài trợ, hoạt động hiệu suất cả trong kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch đầu tư, từng bước hướng đến mục tiêu nhà cung ứng thủy sản hàng đầu thế giới.

Năm 2023, Thủy sản Minh Phú chia cổ tức dự kiến 50-70%

Theo tài liệu dự trình, Thủy sản Minh Phú đặt chiến lược trọng tâm phấn đấu đến năm 2030 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ấn Độ và phấn đấu đến năm 2035 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ecuador với các giải pháp cụ thể như sau:

Gia hóa cải thiện di truyền tôm bố mẹ sú và tôm bố mẹ thẻ chân trắng để tạo ra tôm giống có khả năng chống chịu tốt và thích ứng tốt với dịch bệnh, thời tiết, khí hậu và môi trường của Việt Nam.

Minh Phú (MPC) lên kế hoạch lãi giảm 20%, cổ tức 2023 dự chia 50-70% lợi nhuận sau thuế - Ảnh 2.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Minh Phú (MPC)

Sản xuất ra tôm giống chất lượng cao kháng bệnh và thích nghi với thời tiết khí hậu, môi trường Việt Nam đưa tỷ lệ thành công của ngành nuôi tôm Việt Nam đến năm 2030 đạt trên 60% và đến năm 2035 đạt trên 80%.

Xây dựng và hoàn thiện các mô hình nuôi tôm sú rừng, tôm sú quảng canh, tôm sú bán thâm canh, tôm sú - lúa, tôm thẻ chân trắng thâm canh và tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh công nghệ cao phù hợp với từng vùng miền với giá thành thấp bằng Ấn Độ từ năm 2030 và bằng Ecuado từ năm 2035.

Năm 2023, Thủy sản Minh Phú dự trình kế hoạch sản xuất với tổng doanh thu 12.789,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 639,3 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2022.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Minh Phú dự kiến sẽ không trích lập các quỹ, chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20-30%, tương đương 411 - 617 đồng/cổ phiếu (4,11% - 6,17% trên mệnh giá). Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022; để lại 70-80% lợi nhuận và ủy quyền cho HĐQT phân bổ cho phù hợp (đầu cho các dự án còn dang dở, dự phòng rủi ro tài chính năm 2023,...) .

Về phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%; quỹ nghiên cứu phát triển 10%, cổ tức chia 50-70%; lợi nhuận chưa phân phối để lại 10-30%.

MPC báo lỗ gần 100 tỷ đồng trong quý I/2023

Trong quý I/2023, Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 2.122,57 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 98,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 91,18 tỷ đồng.

Lý giải kết quả kinh doanh suy giảm, Thủy sản Minh Phú cho biết do doanh thu bán hàng trong kỳ giảm. Ngoài ra, kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty nuôi tôm thương phẩm Minh Phú Lộc An, Minh Phú Kiên Giang và Công ty sản xuất tôm giống Minh Phú Ninh Thuận không có hiệu quả.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú giảm 10,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.135,5 tỷ đồng, về 9.502,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 4.740,7 tỷ đồng, chiếm 49,9% tổng tài sản.


O.L