Mỏ Việt Bắc TKV: Lãi ròng hơn 300 tỷ đồng trong năm 2020

31/01/2021 09:30 GMT+7
Phía Mỏ Việt Bắc TKV cho biết, năm 2020 sản lượng tiêu thụ giảm làm doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước và làm giảm lợi nhuận toàn công ty.

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX: MVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 1,523 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá vốn gần như đi ngang nên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm đến 11%, còn gần 358 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp gần 78 tỷ đồng, tăng 39%; chi phí tài chính đạt 30 tỷ đồng, giảm 17%; chi phí bán hàng hơn 26 tỷ đồng, giảm 19%..

Quý IV/2020, MVB ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế gần 266 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 166 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Mỏ Việt Bắc TKV: Lãi ròng hơn 300 tỷ đồng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Mỏ Việt Bắc TKV Lãi ròng hơn 300 tỷ đồng trong năm 2020

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần MVB đạt gần 4,859 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2019; Lợi nhuận sau thuế gần 313 tỷ đồng, giảm 3%.

Phía MVB cho biết, năm 2020 sản lượng tiêu thụ giảm làm doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước và làm giảm lợi nhuận toàn công ty.

Được biết, năm 2020, MVB đặt kế hoạch doanh thu 1.800 tỷ đồng, lãi ròng 87 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp xuất sắc vượt xa kế hoạch doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra. 

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của MVB tính đến ngày 31/12/2020 giảm nhẹ hơn 3% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 3.711 tỷ đồng. Các khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 80 tỷ đồng ở đầu năm lên 138 tỷ đồng ở cuối năm.

Tổng nợ phải trả giảm hơn 13% về 1.877 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay chiếm gần 64%, đạt giá trị hơn 1.200 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2020. Vốn chủ sở hữu của MVB là 1.833 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 1.050 tỷ đồng.
Q.D