Một thành viên HĐQT của Tập đoàn Sao Mai (ASM) xin từ nhiệm

23/06/2022 14:29 GMT+7
Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa nhận được đơn xin từ nhiệm của một thành viên HĐQT.

Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa thông báo nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Phụng, thành viên HĐQT kể từ ngày 21/6/2022 với lý do sức khỏe và công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công.

Được biết, ông Phụng mới được bổ nhiệm vào thành viên HĐQT điều hành từ ngày 9/4/2022 tới nay.

Được biết, Công ty TNHH Ha Đạt, tổ chức liên quan ông Nguyễn Văn Phụng hồi đầu tháng 6 vừa mua 544.500 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 240.000 cổ phiếu lên 784.500 cổ phiếu, chiếm 0,23% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 26/4 đến 25/5.

Điểm đáng lưu ý, Ha Đạt đăng ký mua tới 7 triệu cổ phiếu. Như vậy, Ha Đạt chỉ mua được 7,8% tổng lượng đăng ký với lý do biến động thị trường không thuận lợi.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.209 tỷ đồng tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong cơ cấu, doanh thu từ xuất khẩu cá tăng 85,6% lên 886,5 tỷ đồng, doanh thu từ thức ăn cho cá cũng tăng 14,8% đạt 1.192 tỷ đồng. 

Doanh thu từ mảng bất động sản giảm tới 49,6% xuống còn 112,4 tỷ đồng. Doanh thu từ điện năng lượng mặt trời tăng 4% so với cùng kỳ, lên 153,6 tỷ đồng. Mảng doanh thu thương mại cũng tăng 6% lên 825,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn ở mức 9,8% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 518,4 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu xuất khẩu cá tăng vọt, Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi gấp 2,2 lần lên 324,1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2022 của ASM

Doanh thu tài chính tăng 43,6% lên 101,7 tỷ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng. Chi phí bán hàng gấp 2,3 lần lên 94,3 tỷ đồng, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,2% còn 59 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2022, Tập đoàn Sao Mai Group lãi hơn 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế tăng cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, lên 324 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 208,8 tỷ đồng, tăng 83,4%. EPS tăng từ 440 lên 759 đồng.

Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của công ty ở mức 8.254 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm trước, trong đó có 56,3% là nợ ngắn hạn. Tài sản dở dang dài hạn tăng 23% lên 1.089 tỷ đồng.

Năm 2022, ASM đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 1.630 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Tương ứng, tỷ lệ cổ tức vào mức 20-30%. Như vậy kết thúc quý đầu năm Tập đoàn Sao Mai đạt 22% mục tiêu về doanh thu và 20% mục tiêu về lợi nhuận.


O.L