Năm 2020 nhiều biến cố, kinh doanh của doanh nghiệp Thủy điện ở 2 miền đất nước phân hoá rõ

20/02/2021 08:20 GMT+7
Lượng nước về hồ cao trong những tháng cuối năm 2020 làm tăng sản lượng điện sản xuất. Theo đó, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thủy điện ghi nhận khởi sắc hơn so với những tháng đầu năm.

Thuỷ điện ở Miền Bắc báo lãi lớn

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) cho biết, sau khi báo lỗ lớn trong quý I thuỷ điện A Vương đã liên tục lãi lớn trong 3 quý sau và cán đích 2020 với con số lãi 201 tỷ đồng vượt xa kế hoạch.

Theo đó, chỉ tính riêng quý IV/2020, do lưu lượng nước về nhiều làm sản lượng điện tăng cao nên doanh thu thuần của Thuỷ điện A Vương đạt gần 281 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, mặc dù chi phí giá vốn cũng tăng cao nhưng lợi nhuận gộp vẫn đạt gần 172 tỷ đồng tăng gấp hơn 5 lần so với quý 4/2019.

Trong kỳ AVC còn ghi âm 6,7 tỷ đồng chi phí hoạt động tài chính nên mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp hơn 2 lần lên 21,6 tỷ đồng nhưng AVC vân lãi sau thuế lên tới 148 tỷ đồng gấp hơn 11 lần so với quý 4/2019.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 526 tỷ đồng tăng 74% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 201 tỷ đồng tăng mạnh so với con số gần 30 tỷ đồng của năm 2019.

Được biết, năm 2020 AVC đặt mục tiêu doanh thu đạt 325,6 tỷ đồng và 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế theo đó kết thúc năm 2020 công ty đã hoàn thành vượt 61,5% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 570% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Năm 2020 nhiều biến cố, các doanh nghiệp Thủy điện làm ăn thế nào? - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính các doanh nghiệp.

Tương tự, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 của CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) ghi nhận mức doanh thu thuần đạt gần 141 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 82,5 tỷ đồng tăng cao gấp 3 lần so với quý 4/2019. Lãi sau thuế hơn 51 tỷ đồng cao gấp 8,5 lần cùng kỳ năm 2019

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ tăng 68% so với cùng kỳ dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng 203% và ghi nhận 13,9 tỷ doanh thu từ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ tháng 09/2017 đến hết tháng 12/2020. Doanh thu hoạt động dịch vụ tăng 35% do giá trị các hợp đồng dịch vụ được nghiệm thu trong quý 4/2020 lớn hơn cùng kỳ 2019. Ngoài ra trong kỳ TBC còn ghi nhận 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng thêm từ công ty con.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 533 tỷ đồng tăng 79% so với cùng kỳ, ợi nhuận sau thuế đạt 218,3 tỷ đồng tăng 70,5% so với năm ngoái.

Được biết năm 2020, TBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 454,36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 145,37 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 2020 công ty đã hoàn thành vượt 17,4% mục tiêu về doanh thu và vượt 50% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020 nhiều biến cố, các doanh nghiệp Thủy điện làm ăn thế nào? - Ảnh 2.

Thuỷ điện Bắc Hà

Trong khi đó, Quý IV/2020, Thủy điện Bắc Hà (UPCoM: BHA) hoạt động kinh doanh có lãi 31 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 23 tỷ cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng 130% đạt 90 tỷ nhưng giá vốn chỉ tăng 2%, chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng thời giảm.

Đáng nói, mặc dù nửa đầu năm lỗ 40 tỷ đồng nhưng tình hình kinh doanh khởi sắc quý III và IV đã giúp Thủy điện Bắc Hà ghi nhận lợi nhuận 60 tỷ cả năm, cải thiện so với mức lỗ 42 tỷ năm trước. BHA xóa được lỗ lũy kế và có lợi nhuận tích lũy 18 tỷ đồng.

Nhìn chung, với điều kiện thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ lớn các doanh thủy điện ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đều đồng loạt báo lãi quý IV gấp nhiều lên cùng kỳ năm trước. Ngược lại, doanh nghiệp thủy điện ở miền Nam lại có kết quả kinh doanh kém khả quan hơn.

Thuỷ điện ở Miền Nam kém khả quan

Quý IV/2020, Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) ghi nhận doanh thu thuần 125 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng hơn 55 tỷ đồng giảm 25%, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm 55%.

Sau khi khấu trừ các chi phí, TMP báo lãi trước thuế 72 tỷ đồng, lãi ròng 58 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% so với quý IV/2019.

Phía TMP cho biết, lợi nhuận quý IV/2020 giảm so với cùng kỳ do tỷ lệ sản lượng điện thanh toán theo giá hợp đồng tăng lên 10% so với năm 2019 dẫn đến sản lượng thanh toán theo giá thị trường giảm, làm doanh thu bán điện trong kỳ giảm.

Năm 2020 nhiều biến cố, các doanh nghiệp Thủy điện làm ăn thế nào? - Ảnh 3.

Thuỷ điện Thác Mơ

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Thác Mơ thấp hơn cùng kỳ, dẫn đến sản lượng điện phát. trong kỳ giảm, doanh thu bán điện giảm theo.

Luỹ kế cả năm, TMP ghi nhận doanh thu đạt 443 tỷ đồng, giảm 34%; lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2019.

Năm 2020, Thuỷ điện Thác Mơ đặt mục tiêu doanh thu 576 tỷ đồng, lãi ròng 321 tỷ đồng. Với kết quả trên, TMP chỉ mới thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận.

Một doanh nghiệp Thuỷ điện nữa cũng báo doanh thu sụt giảm trong quý IV/2020 là CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP) với doanh hơn 165 tỷ đồng, giảm 18%; lợi nhuận trước thuế đạt 63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 21% so với quý IV/2019.

Luỹ kế cả năm, SHP ghi nhận doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng, giảm 33%; lãi ròng hơn 63 tỷ đồng, giảm mạnh 71% so với năm 2019 và không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra trong năm 2020.Quang Dân