"Hé lộ" năng lực tài chính của loạt doanh nghiệp niêm yết bị HNX điểm danh "chậm trả lãi cho trái chủ"

24/02/2023 13:37 GMT+7
Soi báo cáo tài chính quý IV/2022 của loạt doanh nghiệp niêm yết bị HNX điểm danh chậm trả gốc, lãi trái phiếu cho thấy, chỉ vài doanh nghiệp có trữ tiền không đủ đáp ứng trả lãi cho chủ nợ của các lô trái phiếu họ đã phát hành.

Trước đó, Etime đã đưa tin, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã phát thông báo về danh sách các tổ chức phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi.

Theo đó, 54 doanh nghiệp thuộc danh sách này đã công bố thông tin bất thường hoặc báo cáo theo yêu cầu có nội dung chậm trả lãi cho trái chủ. Các doanh nghiệp này đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, trong đó chủ yếu là bất động sản, xây dựng.

Soi báo cáo tài chính quý IV/2022 của loạt doanh nghiệp niêm yết bị HNX điểm danh chậm trả gốc, lãi trái phiếu cho thấy, chỉ vài doanh nghiệp có trữ tiền không đủ đáp ứng trả lãi cho chủ nợ của các lô trái phiếu họ đã phát hành. Tuy nhiên, bên cạnh nghĩa vụ trả lãi cho trái chủ, doanh nghiệp còn nghĩa vụ trả lãi vay ngân hàng và mua lại trái phiếu.

Novaland (NVL) vay nợ trái phiếu hơn 44.000 tỷ đồng

Trong danh sách 54 công ty HNX điểm tên có nhóm thuộc hệ sinh thái nhóm Novaland gồm: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa cốc Nova (Novaland), Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thái Bình và Công ty CP Nova Final Solution. 

Tại BCTC hợp nhất của Novaland (HoSE: NVL), tại ngày 31/12/2022 ghi nhận tiền và các khoản tương đương giảm 50% xuống 8.600 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng 33,7% lên 25.516 tỷ đồng; vay dài hạn giảm từ 41.430 tỷ đồng xuống hơn 39.000 tỷ đồng. Tổng nợ vay ghi nhận 64.576 tỷ đồng, trong đó phát hành trái phiếu ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 ghi nhận 18.445,3 tỷ đồng, phát hành trái phiếu dài hạn ghi nhận 25.724,8 tỷ đồng. Như vậy, tổng vay nợ qua trái phiếu 44.170 tỷ đồng, chiếm 68,4% tổng nợ vay.

Novaland, Đất Xanh, Bamboo Capital, Hoàng Anh Gia Lai... với khối nợ hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Vay nợ của Novaland (NVL) tính tới 31/12/2022. Ảnh chụp màn hình.

Các công ty chậm thanh toán, gốc, lãi trái phiếu thuộc Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) gồm: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh miền Nam. 

Tại BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) ghi nhận, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 920 tỷ đồng, giảm 66,4%. Tổng nợ vay tăng 29% lên 5.771 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn giảm 31,7% xuống 2.022 tỷ đồng nhưng vay dài hạn tăng 147% lên 3.748,5 tỷ đồng. Trong đó, vay trái phiếu ngắn hạn, dài hạn đến ngày phải trả là 568,9 tỷ đồng, vay trái phiếu dài hạn 1.788,7 tỷ đồng, tăng 370 tỷ đồng so với đầu 2022.

Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền giảm 39,7% xuống 629,5 tỷ đồng; tổng nợ vay tăng hơn 9% lên 14.934 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay trái phiếu dài hạn lãi suất từ 10 - 11%/năm, kỳ hạn từ 2 - 7 năm giá trị hơn 7.533 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng nợ vay.

Công ty CP đầu tư LDG (HoSE: LDG) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền giảm 96% xuống còn hơn 3 tỷ đồng, trong khi đó, tổng vay nợ ghi nhận 1.222,7 tỷ đồng, trong đó trái phiếu có mã LDGH2123001 đến hạn trả ghi nhận 359,7 tỷ đồng.

Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai (UPCoM: DGT) có 254,4 tỷ đồng tiền mặt. Tổng nợ vay ghi nhận hơn 353 tỷ đồng; trong đó, phần lớn là vay trái phiếu với gần 342 tỷ đồng.

Công ty CP Hưng Thịnh Incons (HoSE:HTN) tại ngày 31/12/2022 ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền giảm 80% so với đầu năm xuống 83,8 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn tăng hơn 29% lên 2.537,6 tỷ đồng, trong đó vay trái phiếu 300 tỷ đồng, thời gian đáo hạn là 12 tháng với lãi suất 10,5%/năm.

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HoSE: SCR) có 121,8 tỷ đồng tiền mặt, tăng 2,9 lần so với đầu năm. Tổng nợ vay ghi nhận 1.909 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, tại ngày 31/12/2022, khoản vay 80 tỷ trái phiếu đến hạn trả không còn ghi nhận trên báo cáo tài chính, nhưng cũng không được thuyết minh cụ thể.

Novaland, Đất Xanh, Bamboo Capital, Hoàng Anh Gia Lai... với khối nợ hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2.

Nguồn: HNX

Công ty CP DRH Holdings (HoSE: DRH) ghi nhận 159,6 tỷ đồng khoản tiền và tương tiền, tăng 3,2 lần so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn tăng 57% lê 695,3 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh cụ thể.

Công ty CP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, thành viên Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH). Tính tới 31/12/2022, APH ghi nhận 2.016 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; tổng vay nợ ghi nhận 4.483,6 tỷ đồng, trong đó, trái phiếu đến hạn trả ghi nhận hơn 165 tỷ đồng; trái phiếu dài hạn 1.086,5 tỷ đồng.

Tại BCTC hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) ghi nhận khoản tiền và tương đương tiền 1,3 tỷ đồng, giảm 77% so với đầu năm. Tổng nợ vay ghi nhận 580,6 tỷ đồng; trong đó trái phiếu đến hạn trả tại ngày 31/12/2022 ghi nhận 310,7 tỷ đồng. Đây là 2 lô trái phiếu có lãi suất 11%/năm, trả lãi 6 tháng/lần, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất.

HAG của bầu Đức vay trái phiếu gần 6.000 tỷ đồng; hệ sinh thái Louis Holdings gọi tên 2 doanh nghiệp

Với Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI), tại 31/12/2022 có 185 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tổng nợ vay 3.662 tỷ đồng; trong đó vay trái phiếu hơn 279 tỷ đồng, khoản vay đảm bảo bằng cổ phiếu phổ thông của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà và Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền giảm 25% xuống 544 tỷ đồng; nợ vay ghi nhận gần 1.520 tỷ đồng, trong đó, 2 lô trái phiếu rị giá 400 tỷ đồng, gồm: trái phiếu DL1H2122001 có trị giá 200 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng đáo hạn ngày 16/12/2022 và trái phiếu  DL1H2122002 trị giá 200 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, đáo hạn ngày 28/12/2022, lãi suất 8%/năm, lãi vay được thanh toán theo kỳ hạn trả nợ lãi 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

Novaland, Đất Xanh, Bamboo Capital, Hoàng Anh Gia Lai... với khối nợ hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 3.

Nguồn: HNX

Trong danh sách 54 doanh nghiệp chậm kể trên còn có Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai công ty con của Công ty CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG). Theo BCTC hợp nhất quý IV/2022 của HAG, công ty ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 72 tỷ đồng. Vay ngắn hạn của HAG ghi nhận 3.460 tỷ đồng, tăng 37%; vay dài hạn 4.818 tỷ đồng, giảm 16%. Tổng vay qua trái phiếu 5.742,4 tỷ đồng, trong đó trái phiếu dài hạn 4.272,3 tỷ đồng; trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong 1 năm là 1.470,1 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) ghi nhận 13,6 tỷ đồng, tổng nợ vay ghi nhận gần 902 tỷ đồng, trong đó trái phiếu phát hành có mã DDGH2123001 trị giá 300 tỷ đồng. Loại hình trái phiếu: là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, hệ thống lò hơi và tài sản trên đất thuộc sở hữu của Công ty tại Khu công nghiệp Trà Nóc II và tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của bên thứ ba. Mục đích phát hành để đầu tư vào Dự án đầu tư sản xuất hơi và sấy hèm ở nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu giai đoạn 2; Dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng từ lò hơi.

Nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Louis gồm Angimex và VKC Holdings. Trong đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền giảm 95% so với đầu năm xuống 11,2 tỷ đồng; nợ vay hơn 1.210 tỷ đồng, trong đó vay trái phiếu chiếm 46% với gần 559 tỷ đồng.

Còn Công ty CP VKC Holdings (HNX: VKC) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền còn vỏn vẹn 1,6 tỷ đồng, giảm 94% so với đầu năm. Vay nợ tính tới 31/12/2022 ghi nhận 354,5 tỷ đồng, trong đó trái phiếu có kỳ hạn trên 5 năm là 200 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (HoSE: IBC) mẹ ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận giảm sâu 82% xuống còn 992,4 triệu đồng; tổng nợ vay ghi nhận 700,6 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó, vay dài hạn ghi nhận 655,8 tỷ đồng. Theo thuyết minh, IBC vay trái phiếu chuyển đổi 72,8 tỷ đồng; trái phiếu phát hành theo mệnh giá 300 tỷ đồng.


Ong Lý