Navico (ANV) dự kiến phát hành 133 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 2.660 tỷ đồng

31/05/2023 12:58 GMT+7
Theo tài liệu dự trình, Navico (ANV) sẽ phát hành thêm hơn 133 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 2.667 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 24/6 tại tỉnh An Giang.

Năm 2022, Navico ghi nhận 4.897 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế đạt 774 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 94,2% và 77,4% so với hoạch đề ra.

Công ty dự trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu dự kiến 5.200 tỷ đồng, tăng 6%; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, giảm 35,4% so với thực hiện năm 2022.

Chia cổ tức năm 2022 và 2023 dự kiến chia bằng tiền, tỷ lệ 10%.

Đáng chú ý, Công ty dự trình kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ  từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện 1:1 (sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới).

Cụ thể, Navico dự kiến phát hành thêm hơn 133 triệu cổ phiếu từ , tổng giá trị tăng lên hơn 1.330 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành 133 triệu cổ phiếu tăng lên gần 2.667 tỷ đồng.

Navico cho biết, hiện công ty đảm bảo tự chủ 100% thức ăn cho việc nuôi trồng, 100% cá nguyên liệu cho các nhà máy. Trong đó, có 10 lines nhà máy thức ăn với công suất hơn 1.000 tấn thành phẩm/ngày; 17 vùng nuôi cá với tổng diện tích mặt nước đạt 400ha; gần 600 ha vùng nuôi Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt - Bình Phú; 4 nhà máy chế biến với tổng công suất thiết kế 1.000 tấn cá nguyên liệu/ngày.

Trong quý I/2023, ANV ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.155 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ xuất khẩu đạt 891 tỷ đồng, giảm không đáng kể, doanh thu trong nước đạt 264 tỷ đồng, giảm 22% so với quý I/2022.

Navico (ANV) dự kiến phát hành 133 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 2.660 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất của ANV

Navico cho biết, nguyên nhân do bối cảnh giá bán và sản lượng bán sản phẩm của doanh nghiệp đều giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu thức ăn và giá cá nguyên liệu tăng khiến giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 951 tỷ đồng. Điều này kéo theo lợi nhuận gộp của ANV ở mức 203 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt 9 tỷ đồng, giảm 19% so với quý I/2022, trong khi đó, chi phí tài chính gấp 4 lần doanh thu với 36,3 tỷ đồng (32,5 là chi phí lãi vay), chi phí tài chính tăng do lãi suất tiền vay tăng mạnh; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35% lên 18,4 tỷ đồng.

Kết quả 3 tháng đầu năm, Navico báo lãi sau thuế quý I/2023 đạt 92,4 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Navico ở mức 5.713 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 3.255 tỷ đồng lên 3.507 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 14% lên 2.675 tỷ đồng; trong đó chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của doanh nghiệp tăng 19%, lên mức 1.320 tỷ đồng; nguyên, vật liệu tăng 22%, lên mức 392 tỷ đồng; ghi nhận thêm 36 tỷ đồng hàng gửi đi bán.

Nợ phải trả tăng nhẹ lên 2.679 tỷ đồng; trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.400 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm hơn 53% xuống 55,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn ghi nhận 1.792,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; vay nợ dài hạn tăng 72% lên 262,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 3.034 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày đầu năm.


O.L