Nhà Khang Điền (KDH) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 4/2024, muốn phát hành 110 triệu cổ phiếu riêng lẻ

05/03/2024 11:06 GMT+7
Ngày 4/3/2024, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) công bố quyết nghị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cụ thể, Nhà Khang Điền cho biết, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 25/3/2024. Thời gian họp được dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 4/2024. Địa điểm họp sẽ được thông báo sau.

Trước đó, ngày 23/2/2024, HĐQT Nhà Khang Điền cũng thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Tờ tình số 01/2024 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.

Nhà Khang Điền (KDH) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 4/2024, muốn phát hành 110 triệu cổ phiếu riêng lẻ- Ảnh 1.

Danh sách 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán.

Theo tờ trình, Nhà Khang Điền dự trình xin ý kiến cổ đông chào bán thêm 110,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (có danh sách kèm theo) với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, dự kiến  huy động 3.000 tỷ đồng và sẽ triển khai trong năm 2024.

Về mục đích sử dụng khoản tiền từ đợt chào bán, Nhà Khang Điền dự kiến sẽ dùng 300 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại Ngân hàng. Thời gian thanh toán dự kiến trong năm 2024 và 2025.

Ngoài ra, Nhà Khang Điền dự kiến đầu tư 2.700 tỷ đồng để góp vốn vào CTy TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc để Khang Phúc thanh toán các khoản nợ vay tại ngân hàng. Thời gian thanh toán dự kiến cũng sẽ diễn ra trong năm 2024 và 2025.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 7.993,1 tỷ đồng, lên 9.094 tỷ đồng.

Thời gian Nhà Khang Điền dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước 16h ngày 6/3/2024.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2023, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.093 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 731 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 32% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 73% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2023.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ vay của Nhà Khang Điền ghi nhận hơn 6.300 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, vay ngân hàng gần 4.900 tỷ đồng, bao gồm vay ngắn hạn Vietinbank hơn 1.000 tỷ đồng, còn lại là khoản vay dài hạn tại OCB.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục