Nhóm quỹ của Dragon Capital tăng sở hữu tại Đất Xanh lên hơn 18,18%

09/10/2020 06:30 GMT+7
Nhóm quỹ của Dragon Capital tăng sở hữu tại Đất Xanh lên hơn 18,18%
Hai quỹ CTBC Vietnam Equity Fund và Norges Bank đã mua vào 1.570.000 cổ phiếu DXG trong phiên giao dịch ngày 06/10/2020.

Nhóm quỹ của Dragon Capital đã có công bố thông tin về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhóm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vượt ngưỡng 1%.

Theo đó, 2 trong 10 thành viên của nhóm đang nắm giữ cổ phiếu DXG đã mua vào 1,57 triệu cổ phiếu DXG trong phiên giao dịch ngày 06/10/2020 qua đó đưa khối lượng cổ phiếu DXG của cả nhóm đang nắm giữ lên mức 94.234.610 cổ phiếu, tương ứng tăng tỷ lệ sở hữu của nhóm tại Tập đoàn Đất Xanh từ mức gần 17,88% lên hơn 18,18%.

Trong ngày 6/10/2020, quỹ CTBC Vietnam Equity Fund đã mua vào 1.000.000 cổ phiếu DXG nâng tỷ lệ sở hữu của CTBC Vietnam Equity Fund tại Tập đoàn Đất Xanh lên 0,28808%; và Norges Bank đã mua vào 570.000 cổ phiếu DXG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,3759%.

6 tháng đầu năm, DXG ghi nhận lỗ ròng hơn 488 tỷ đồng sau soát xét (so với con số trước soát xét ghi nhận lãi hơn 38 tỷ đồng). Nguyên nhân kết quả kinh doanh chuyển từ lãi sang lỗ sau soát xét được DXG cho biết là do trong quá trình kiểm toán, công ty kiểm toán xác định khoản chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư LDG (HOSE: LDG) là sự kiện phát sinh sau niên độ và yêu cầu DXG phải trích lập dự phòng trên 526 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, khoản thu nhập từ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của DXG tại LDG được phép ghi nhận trong quý tiếp theo.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/10/2020, giá cổ phiếu DXG đóng cửa ở mức 11.150 đồng/cổ phiếu.

Thanh Giang