Ông Võ Trường Sơn bất ngờ từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc HAG

09/02/2024 06:30 GMT+7
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa thông qua việc thay đổi vị trí Tổng giám đốc.

Ông Võ Trường Sơn, người đã đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong suốt 16 năm và giữ vị trí cao nhất trong ban lãnh đạo suốt 9 năm, đã quyết định từ nhiệm. Quyết định này được thông báo chính thức bởi HAGL vào ngày 7/2 theo nguyện vọng cá nhân của ông Sơn.

Ông Võ Trường Sơn, sinh năm 1973 và tốt nghiệp chuyên ngành thạc sĩ tài chính, trước khi gia nhập HAGL vào năm 2008, đã có quá trình làm việc đáng kể tại các công ty kiểm toán hàng đầu như A&C và Ernst & Young.

Ông Võ Trường Sơn bất ngờ từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc HAG- Ảnh 1.

Ông Võ Trường Sơn bất ngờ xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc HAG sau 9 năm

Năm 2015, ông Sơn đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc tại HAGL. Trong suốt 16 năm làm việc tại công ty và 9 năm giữ vị trí cao nhất trong ban tổng giám đốc, ông đã đóng góp vào sự phát triển của HAGL.

Đồng thời, Hội đồng quản trị HAGL đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng thay thế ông Sơn trong vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty trong thời kỳ 5 năm, từ 7/2/2024 đến 6/2/2029.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1977 và có trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế, trước đây đã làm trưởng ban kiểm soát, phó tổng giám đốc HAGL và hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

HAGL lỗ lũy kế 1.633,5 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.897,9 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 39% lên 1.680,7 tỷ đồng.

HAGL cho biết, so với cùng kỳ là quý IV/2022, doanh thu trái cây tăng 365 tỷ đồng (đạt 903 tỷ đồng), doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ tăng 132 tỷ đồng (đạt 530 tỷ đồng) và doanh thu bán heo giảm 239 tỷ đồng (đạt 465 tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 265% lên 295 tỷ đồng do HAGL đã thực hiện thanh lý một số khoản đầu tư và khoản vay này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, trong chi phí hoạt động tài chính quý này của HAGL có biến động lớn nhờ được Eximbank miễn giảm lãi vay giúp lợi nhuận quý tăng đột biến. Chi phí bán hàng tăng 65% lên 83,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 64% còn 77,4 tỷ đồng.

Kết quả, HAGL báo lãi trước thuế 1.092,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.107,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 410% và 377% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế năm 2023, HAGL ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 6.932 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 586,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 21% so với năm 2022.

Tính chung năm 2023, lợi nhuận trước thuế của HAGL ở mức 1.805,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 1.817,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 76% và 62% so với thực hiện năm trước.

Năm 2023, HAGL lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.130 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, HAGL đã thực hiện vượt 61% kế hoạch năm đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HAGL ở mức 21.527,8 tỷ đồng, tăng 9% so với số đầu năm. Trữ tiền ở mức 8.412 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 20% còn 921 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2023, tổng nợ phải trả của HAGL là 14.081,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm và chiếm 69% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay nợ thuê tài chính ở mức 7.910 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. HAGL lỗ lũy kế 1.633,5 tỷ đồng, giảm so với hồi đầu năm là 3.341 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay nợ dài hạn giảm hơn 1.000 tỷ đồng xuống 3.081,7 tỷ đồng. Trong năm 2023, HAGL đã thanh toán 587 tỷ đồng nợ vay tại Eximbank nhưng phát sinh thêm 2 khoản vay lớn từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Về phía LPBank, HAGL vay mới 750 tỷ đồng còn TPBank vay thêm 566 tỷ đồng. Tổng 2 khoản vay là 1.316 tỷ đồng.

O.L
Cùng chuyên mục