PAN phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 5:2 và chào bán cổ phiếu, tỷ lệ 2:1

07/06/2022 07:20 GMT+7
Số tiền thu được từ đợt chào bán, Tập đoàn PAN dự kiến dùng để đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 83,55 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:2, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được hưởng 2 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính của Công ty. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn PAN dự kiến phát hành 104,44 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu.

PAN phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 5:2 và chào bán cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 - Ảnh 1.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, Tập đoàn PAN dự kiến dùng để đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành tối đa số cổ phần dự kiến chào bán. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán gần 1.880 tỷ đồng, Tập đoàn PAN dự kiến dùng để đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả.

Cụ thể, PAN dự kiến dùng 55 tỷ đồng góp thêm vốn vào CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An; đầu tư 421,07 tỷ đồng vào CTCP Khử Trùng Việt Nam để nâng sở hữu từ 41,98% lên 65,66% vốn điều lệ; đầu tư 210,26 tỷ đồng vào CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam để nâng sở hữu từ 65,57% lên 80,35% vốn điều lệ; đầu tư 87,19 tỷ đồng vào CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre để nâng sở hữu từ 78,33% lên 100% vốn điều lệ; đầu tư 63,98 tỷ đồng vào CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An để nâng sở hữu từ 80,52% lên 94,78% vốn điều lệ; đầu tư 42,49 tỷ đồng vào CTCP Thủy sản 584 Nha Trang để nâng sở hữu từ 73,45% lên 100% vốn điều lệ.

PAN sử dụng 400 tỷ đồng đầu tư M&A các công ty mới phù hợp trên thị trường, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị và đa dạng hóa sản phẩm; đầu tư 100 tỷ đồng vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn; và trả nợ vay 186,7 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Như vậy, nếu thực hiện thưởng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 208,89 triệu cổ phiếu lên 396,9 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất quý I/2022 của Tập đoàn, doanh thu thuần đạt 2.949 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2021, trong đó 699 tỷ tăng từ hợp nhất kết quả kinh doanh của CTCP Khử trùng Việt Nam - VFC (HOSE: VFG). So với cùng kỳ 2021, hầu hết các đơn vị có tăng trưởng lớn về doanh thu: VFG (tăng 38%), NSC (tăng 38%), ABT (tăng 114%), nhóm FMC – KAF (tăng 37%), LAF (tăng 38%).

Lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 234% so với cùng kỳ 2021, trong đó, 74 tỷ tăng nhờ khoản thu nhập bất thường do thanh lý tài sản tại Bibica. Nếu loại trừ thu nhập do thanh lý tài sản tại Bibica, mức tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ 2021 là 87%. Các đơn vị có tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận sau thuế có nhóm FMC - KAF (tăng 36%), VFG (tăng 61%), NSC (tăng 10%). ABT trong quý I đạt lợi nhuận sau thuế 7 tỷ, tăng mạnh so với mức 700 triệu cùng kỳ (sau khi loại trừ cổ tức nhận từ FMC quý I/2021).

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 77 tỷ đồng, tăng 245% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ các mảng có đóng góp lớn vào lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ bao gồm giống cây trồng và gạo, tôm xuất khẩu, khử trùng và nông dược.

Năm 2022 được kỳ vọng sẽ là năm tăng trưởng vượt trội của Tập đoàn PAN khi nhu cầu lương thực thực phẩm ngày càng tăng cao hậu đại dịch cùng những bất ổn từ chiến sự tại Ukraina. PAN cũng hợp nhất hoàn toàn KQKD của VFC trong khi công ty thành viên này vừa ký kết hợp tác chiến lược và nhận chuyên giao phân phối 2 sản phẩm chủ lực của Syngenta, giúp tăng thêm hàng ngàn tỷ đồng doanh thu.

Ngoài ra, hàng loạt nhà máy mới của FMC, KAF, 584 Nha Trang vừa hoàn thành và đi vào sử dụng cũng là động lực tăng trưởng lớn cho Tập đoàn.

Đại hội đồng cổ đông của PAN đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 14.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 755 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 54,6% và 47,8% so với năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu PAN tăng 150 đồng lên 22.800 đồng/cổ phiếu.

Ong Lý